กรุณารอสักครู่...
Close

รองปลัดดีอี-ผู้บริหารทีโอที ตรวจความคืบหน้าโครงการเน็ตประชารัฐ เกาะกูด จังหวัดตราด

27082017-Tser
วันที่: 28 สิงหาคม 2560

วันที่ 26 - 27 สิงหาคม 2560 น.อ.สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัด กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมผู้บริหาร ทีโอที โดยนายอนุรุต อุทัยรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจโทรศัพท์ประจำที่และบรอดแบนด์ และนายประจักษ์ มโนจันทร์เพ็ญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 5 ตรวจความคืบหน้าการขยายติดตั้งอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เคเบิลใยแก้วนำแสง FTTx โครงการเน็ตประชารัฐ ที่ เกาะกูด จังหวัดตราด ณ พื้นที่หมู่บ้านเป้าหมายตามโครงการฯ  ได้แก่ ชุมชน ม.6 วัดอ่าวสลัด. ชุมชน ม.5 บ้านอ่าวพร้าว และชุมชน ม.3 บ้านอ่าวใหญ่ โดย รองปลัด ดศ. ได้กล่าวถึงความเป็นมา วัตถุประสงค์และประโยชน์ที่ชุมชนและประชาชนจะได้รับจากโครงการเน็ตประชารัฐ  ทั้งนี้ ผู้นำชุมชน และประชาชน ได้แสดงความยินดีและข้อคิดเห็น รวมถึงข้อเสนอแนะโครงการฯ

รองปลัดDE และผู้บริหารTOT ตรวจความคืบหน้าการขยายติดตั้งอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เคเบิลใยแก้วนำแสง FTTx โครงการเน็ตประชารัฐ ที่ เกาะกูด จังหวัดตราด ณ พื้นที่หมู่บ้านเป้าหมายตามโครงการฯ
รองปลัดDE และผู้บริหารTOT ตรวจความคืบหน้าการขยายติดตั้งอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เคเบิลใยแก้วนำแสง FTTx โครงการเน็ตประชารัฐ ที่ เกาะกูด จังหวัดตราด ณ พื้นที่หมู่บ้านเป้าหมายตามโครงการฯ
แกลลอรี่
ข่าวสารและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง