กรุณารอสักครู่...
Close

เกี่ยวกับเน็ตประชารัฐ

จากสาย Fiber สู่โอกาสของ
คนไทยทั้งประเทศ

เลื่อนลงเพื่อดูเรื่องราว

 • หมู่บ้านในพื้นที่ห่างไกล
  ยังไม่มีโอกาสเข้าถึงบริการของภาครัฐ
  หมู่บ้านเป้าหมาย หมายถึง หมู่บ้าน หรือ พื้นที่เป้าหมาย หรือ ชุมชนเป้าหมาย ที่อยู่ในพื้นที่ที่การให้บริการโทรคมนาคมพื้นฐานยังไม่ทั่วถึง และคาดหมายได้ว่าในพื้นที่ดังกล่าวจะไม่มีศักยภาพและโอกาสในการจะพัฒนาให้เป็นพื้นที่เชิงพาณิชย์ที่มีบริการได้ ภายใต้สภาพตลาดและปัจจัยแวดล้อมในปัจจุบัน หรือเรียกว่า “พื้นที่ที่ไม่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์และไม่มีบริการ” ภายใต้เงื่อนไข “ต้องสามาถตอบสนองนโยบายรัฐบาลที่ต้องการให้คุณสมบัติความเร็วอินเทอร์ความเร็วสุงที่ 30 Mbps/10 Mbps” ซึ่งพื้นที่การดำเนินการได้ถูกกำหนดโดยคณะทำงานพิจารณากำหนดพื้นที่เป้าหมายใต้โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
 • รัฐบาลมีนโยบายที่จะนำพา
  ประเทศไทยก้าวสู่ “ไทยแลนด์ 4.0” ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัล
  รัฐบาล (โดยการนำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) ได้มีนโยบายที่จะนำพาประเทศไทยก้าวสู่ “ไทยแลนด์ 4.0” ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัล เข้ามามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้เข้มแข็ง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลก ประกอบกับ กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
 • มติเมื่อ วันที่ 7 ธันวาคม 2559 มอบหมายให้ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) : TOT เป็นผู้ดำเนินการ
  ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยภายหลังการประชุมหารือพร้อมมอบนโยบายให้แก่ผู้บริหารกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมว่า เพื่อเป็นการขับเคลื่อนตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2560 นี้ กระทรวงฯจะเดินหน้าสานต่อแผนงานที่สำคัญทั้งการลงทุนและการพัฒนาโครงการต่างๆ ซึ่งยังคงเป็นช่วงคาบเกี่ยวของการวางรากฐานตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมระยะที่ 1 (Digital Foundation)
เปิดโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน โทรคมนาคม กิจกรรมที่ 1 (การขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตฯ ) พร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงคุณธรรม
วันที่ 27 ธันวาคม 2559 ที่ห้องจัดเลี้ยง อาคาร 9 ทีโอที สำนักงานใหญ่ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และนายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เป็นประธานเปิดโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม กิจกรรมที่ 1 (การขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตฯ ) พร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงคุณธรรม เพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตการดำเนินโครงการฯ ระหว่าง กระทรวงดีอี ทีโอที และองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น
 • ดีอีเลือกตำบลจุน-พะเยา ประเดิม “เน็ตประชารัฐ” ก่อนติดตั้งครบ 24,700 หมู่บ้านสิ้นปีนี้
  ผู้สื่อข่าว “ประชาชาติธุรกิจ” รายงานว่า เมื่อช่วงเช้าวันที่ 4 ก.พ. 2560 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) และบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ร่วมกันทำพิธีเปิดการใช้งานโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
 • “เน็ตประชารัฐ” โครงการดีๆ เพื่อประโยชน์ของประชาชน
  เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้ว กับ “โครงการเน็ตประชารัฐ” หรือ “โครงการอินเทอร์เน็ตหมู่บ้าน” โดยเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้เปิดตัวโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ กิจกรรมที่ 1 การขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
กระทรวงดิจิทัลฯ เดินหน้าขับเคลื่อนยกระดับ โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม เดินหน้าเปิดใช้ “เน็ตประชารัฐ” 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 ที่เทศบาลตำบลจุน อ.จุน จ.พะเยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดย ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานเปิดการใช้งานโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ในการขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ผ่านสื่อสัญญาณเคเบิลใยแก้วนำแสง FTTx ทั้ง 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ
 • โครงการเน็ตประชารัฐ

  เริ่มติดตั้งลงในพื้นที่ต่างๆ

 • เน็ตประชารัฐ @สตูล
  การพัฒนาที่ยั่งยืน
  เมื่อวันที่ 22 เมษายน.2560 ที่หมู่บ้านควนดินดำ ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานแถลงข่าวกิจกรรม Show Case “เน็ตประชารัฐ @สตูล การพัฒนาที่ยั่งยืน” เพื่อให้ชุมชนรับรู้ถึงประโยชน์ของโครงการฯ ซึ่งเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลโดยท่านนายกรัฐมนตรี โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความเท่าเทียมและทั่วถึงในการเข้าอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของประชาชน รวมถึงการสร้างเศรษฐกิจ คุณภาพการศึกษา และการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพให้กับชุมชน
ดีอี ย้ำเน็ตประชารัฐเป็น โครงการสำคัญของรัฐบาล ประชาชน 3,000 หมู่บ้านแรก ได้ใช้เน็ตความเร็วสูง พ.ค.นี้
ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับโครงการเน็ตประชารัฐ ซึ่งจะเป็นการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของประเทศ สร้างความเท่าเทียม และทั่วถึง ในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของประชาชนตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อน โดยโครงการเน็ตประชารัฐจะเป็นการพลิกโฉมกระจายความเจริญ
ระยะเวลาดำเนินงาน
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 12 เดือน
เป้าหมายจำนวน
24,700 หมู่บ้าน
ติดตั้งแล้วเสร็จรวม
99 หมู่บ้าน
ม.ค.
ติดตั้งแล้วเสร็จรวม
3,369 หมู่บ้าน
พ.ค.
ติดตั้งแล้วเสร็จรวม
6,761 หมู่บ้าน
มิ.ย.
ติดตั้งแล้วเสร็จรวม
11,250 หมู่บ้าน
ก.ค.
ติดตั้งแล้วเสร็จรวม
15,114 หมู่บ้าน
ส.ค.
ติดตั้งแล้วเสร็จรวม
24,700 หมู่บ้าน
ธ.ค.
ผลลัพธ์
สร้างโอกาสให้แก่ประชาชนให้เข้าถึงบริการของรัฐได้อย่างเท่าเทียม
กระทรวงดิจิทัล
ชุมชนเน็ตประชารัฐ
เกษตรกร 4.0
สุขภาพ 4.0
ภูมิปัญญา 4.0
ความปลอดภัย 4.0
เน็ตประชารัฐ

แบบสอบถาม

ข้อเสนอแนะ
โครงการเน็ตประชารัฐ

คลิก