กรุณารอสักครู่...
Close

OAE RCMO กระดานเศรษฐี : เกษตรกรมีโอกาส

กระดานเศรษฐี
วันที่: 4 กันยายน 2560
การทำธุรกิจนั้น “ตัวเลข” นับเป็นสิ่งสำคัญในการตอบเราได้ว่า การดำเนินการนั้นคุ้มต่อต่อการลงทุนหรือไม่ แม้แต่ในด้านการเกษตรที่เกษตรกรดำเนินการผลิตและออกจำหน่าย บางครั้งเราก็อยากจะล่วงรู้ตัวเลขเพื่อนำมาคำนวณเมล็ดพันธุ์ว่ารายได้จะออกดอกออกผลได้เท่าใด จึงทำให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พัฒนาแอปพลิเคชัน OAE RCMO (โอเออี อาร์ซีโม) มาเพื่อช่วยเกษตรกรในการคำนวณต้นทุนการผลิต และเปรียบเทียบต้นทุนในการประกอบการตัดสินใจในการลงทุน 

จึงไม่น่าแปลกใจที่แอปพลิเคชัน OAE RCMO ได้รับรางวัลชนะเลิศการันตีถึงประโยชน์การใช้งานในประเภท E-Government & Services ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานรัฐบาล บริการประชาชนในการประกวดโครงการ ประกวดผลงานด้านซอฟต์แวร์แห่งชาติ (TICTA) เมื่อปี 2016 ที่สามารถทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายแก่เกษตรกร ผ่านขั้นตอน ดังนี้

  1. เริ่มแรกผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือในระบบ iOS และ Android สามารถค้นหาแอปพลิเคชันนี้ที่ช่องสืบค้นด้วยการพิมพ์คำว่ากระดานเศรษฐี:เกษตรกรมีโอกาส
  2. เมื่อดาวน์โหลดเสร็จสิ้น แอปพลิเคชันจะเข้าสู่หน้าแรกโดยมีข้อมูลให้ผู้ใช้งานได้สร้างแปลงที่ดินของตัวเองขึ้นมาจากจุดที่อยู่ ซึ่งในระบบจะแสดงผลว่า พืชผลชนิดใดที่เหมาะกับการปลูกโดยมีสัญลักษณ์รูปดาวเพื่อบ่งบอกความเหมาะสมในพื้นที่นั้นๆ โดยมีกลุ่มพืช กลุ่มปศุสัตว์ และกลุ่มประมงให้เลือก
  3. หลังจากได้คำตอบที่เหมาะสมแล้วว่า พื้นที่ที่เราสร้างหรือมีอยู่เหมาะกับการปลูกอะไร ผู้ใช้งานต้องเข้าไปตั้งค่าพื้นที่ว่า เรามีพื้นที่เท่าใด ต้องการผลิตในจำนวนแค่ไหน ค่าแรงงาน ค่าวัสดุ ค่าเสื่อมอุปกรณ์เท่าใด รวมถึงพื้นที่ผลิตต้องเสียค่าเช่าหรือไม่ หรือเป็นพื้นที่ของตนเอง
  4. ผู้ใช้งานต้องกรอกตัวเลขลงไปในต้นทุนต่างๆ เพิ่มเติม ซึ่งในตัวเลขเหล่านั้นจะมีผลสำคัญต่อการคำนวณถึงด้านต้นทุนที่จะเอามาคิดกับการคาดการณ์ด้านการเก็บเกี่ยวที่เราตั้งค่าไว้ตอนแรกในแปลงที่ดิน 
  5. หลังจากกรอกตัวเลขเสร็จสิ้น ระบบจะทำการประมวลผลผ่านการคำนวณออกมาให้ผู้ใช้งานเห็นเป็นตัวเลขว่า การผลิตในรอบนี้จะได้ผลรายได้คาดการณ์ประมาณเท่าใด ซึ่งผู้ใช้งานสามารถนำมาเทียบกับเมนูค่าเฉลี่ยในแถบด้านบนซ้าย เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจได้ด้วย 

หากกล่าวในเชิงเปรียบเทียบ OAE RCMO คงเป็นเสมือนเครื่องคิดเลขอเนกประสงค์ของเกษตรกรที่จะมาช่วยเหลือและคำนวณรายรับ-รายจ่ายในจุดต่างๆ ที่มีมากมายในการทำธุรกิจ ซึ่งผลการคำนวณก็จะสามารถช่วยให้เกษตรกรไทยได้นำประกอบการตัดสินใจในการทำเกษตรแต่ละครั้ง และลดขั้นตอนการคำนวณยากๆ ให้กลายเป็นเรื่องง่ายขึ้นเพียงแค่ใช้งานแอปพลิเคชัน


ทั้งนี้ แอปพลิเคชัน OAE RCMO สามารถดาวน์โหลดใช้งานได้ทั้งระบบ iOS และ Android


สำหรับโครงการเน็ตประชารัฐ เป็นโครงการสำคัญที่รัฐสนับสนุนงบประมาณในการขยายเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเข้าหมู่บ้านที่ห่างไกล หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เกษตรกรไทยจะได้ใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ต เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้น และเพิ่มผลผลิตที่มีคุณภาพให้กับผู้บริโภคต่อไป