กรุณารอสักครู่...
Close

Feed App ตัวช่วยเพาะกุ้งยุคใหม่

feed-app
วันที่: 4 กันยายน 2560

ด้วยความที่เกษตรกรไทยจำนวนไม่น้อยมีความสนใจด้านการทำปศุสัตว์ โดยเฉพาะการเพาะกุ้งเพื่อการบริโภค จึงทำให้ภาครัฐได้เกิดการสนองตอบ โดยกรมประมง สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้คิดค้นและพัฒนาแอปพลิเคชัน Feed App ขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการเพาะกุ้งให้ได้คุณภาพก่อนนำออกสู่ตลาดด้วยการวางแนวคิดให้ผู้ใช้งานได้สร้างบ่อกุ้ง และกำหนดการให้อาหารผ่านการคำนวณการเพาะกุ้ง Feed App จึงเป็นแอปพลิเคชันที่คนทำฟาร์มกุ้งจำเป็นต้องมี เพื่อให้เกิดพัฒนาการในการเลี้ยงกุ้งให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด โดยผ่านขั้นตอนต่างๆ ดังนี้

  1. เริ่มแรกผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือในระบบ iOS และ Android สามารถค้นหาแอปพลิเคชันนี้ที่ช่องสืบค้นด้วยการพิมพ์คำว่า "feed app"
  2. เมื่อดาวน์โหลดเสร็จสิ้น แอปพลิเคชันจะเข้าสู่หน้าแรกโดยให้ผู้ใช้งานลงทะเบียน ซึ่งแอปพลิเคชันนี้ ผู้ใช้งานอาจต้องลงทะเบียนสมาชิกผ่านทางเว็บไซต์ก่อนเพื่อยืนยันสิทธิ์การใช้งานที่เว็บไซต์ https://apd.fisheries.go.th/shrimp/index.php/feedapp
  3. หลังจากได้ลงทะเบียนสมาชิกเรียบร้อย ผู้ใช้งานสามารถเข้าไปสร้างบ่อกุ้ง โดยใส่เลขบ่อ และชื่อบ่อกุ้งนั้นและกดสร้างบ่อใหม่ ซึ่งระบบจะนำเข้าสู่หน้าแอปพลิเคชัน
  4. ขั้นตอนต่อมา ผู้ใช้งานต้องเข้ามาตั้งค่าข้อมูล ตั้งแต่ขนาดบ่อ ประเภทกุ้ง และประเภทอาหาร จากนั้นจะเข้าสู่ข้อมูลที่นับจำนวนวันที่เริ่มเลี้ยง จำนวนกุ้ง รวมถึงอุณหภูมิน้ำในบ่อ
  5. หลังจากใส่ตัวเลขกุ้งเรียบร้อย จะเข้าสู่ขั้นตอนแผนการเลี้ยง และข้อมูลกุ้งที่ต้องการจับขาย ระบบก็จะประมวลผลจากตัวเลขทั้ง 3 ขั้นตอนมาเป็นส่วนสรุปแผนการเลี้ยงกุ้งในเมนูสุดท้าย เพื่อให้ผู้ใช้งานได้ตรวจสอบและนำไปปรับแผนหรือพัฒนาเพื่อใช้เพาะกุ้งในบ่อต่อไป


และนี่ก็คือ Feed App ที่นับเป็นอีกหนึ่งแอปพลิเคชันที่เหมาะสำหรับคนทำฟาร์มกุ้งอย่างมาก เพราะนอกจากการได้รับการพัฒนาจากกรมประมงแล้ว แอปพลิเคชันนี้ยังเป็นตัวช่วยที่ดีในการเพาะกุ้งให้ได้คุณภาพดี ชนิดที่อาจจะนิยามได้ว่า เรื่องเพาะกุ้งไม่ยุ่งยากด้วย Feed App


ทั้งนี้แอปพลิเคชัน Feed App สามารถดาวน์โหลดใช้งานได้ทั้งระบบ iOS และ Android


สำหรับโครงการเน็ตประชารัฐ เป็นโครงการสำคัญที่รัฐสนับสนุนงบประมาณในการขยายเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเข้าหมู่บ้านที่ห่างไกล หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เกษตรกรไทยจะได้ใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ต เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้น และเพิ่มผลผลิตที่มีคุณภาพให้กับผู้บริโภคต่อไป