กรุณารอสักครู่...
Close

Ag-Info แอปพลิเคชันเพื่อข่าวสารเกษตร

วันที่: 4 กันยายน 2560


การทำการเกษตรเพื่อให้ยั่งยืนสู่การเป็น Smart Farmer ที่ดีนั้น บางครั้งนอกจากองค์ความรู้ด้านการเกษตรที่เกษตรกรยุคใหม่จำเป็นต้องมีแล้ว การล่วงรู้ถึงราคาตลาดก็นับเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้เกษตรกรเติบโตด้วยรายได้อย่างยั่งยืน จึงทำให้แอปพลิเคชัน Ag-Info ได้ถูกสร้างและพัฒนาขึ้นเพื่อให้เกษตรกร หรือผู้ใช้งานที่ธุรกิจเกี่ยวกับการเกษตร ไม่ว่าจะเป็น พืชไร่ ไม้ผล หรือแม้แต่ปศุสัตว์ ได้เห็นราคาตลาด เพื่อนำมาวางแผนในการสร้างผลผลิตให้ควบคู่ไปกับความต้องการของตลาด

จากแนวคิดดังกล่าว ทำให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดทำแอปพลิเคชัน Ag-Infoเพื่อให้เกษตรกรได้รับรู้ข่าวสาร ความเคลื่อนไหวด้านราคาของพืชผลทางการเกษตร เพื่อให้เกิดการวางแผนและประกอบการตัดสินใจในการทำธุรกิจ ซึ่งนับเป็นแอปพลิเคชันที่มีประโยชน์ต่อเกษตรกรยุคใหม่อย่างมาก โดยมีขั้นตอนที่เกษตรกรสามารถเข้าใจได้ง่าย ดังนี้


  1. เริ่มแรกผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือในระบบ iOS และ Android สามารถค้นหาแอปพลิเคชันนี้ที่ช่องสืบค้นด้วยการพิมพ์คำว่าAg-info
  2. เมื่อดาวน์โหลดเสร็จสิ้น แอปพลิเคชันจะเข้าสู่หน้าแรกโดยเป็นเมนูที่รวบรวมโดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ซึ่งจะปรากฏเมนูสำคัญด้านราคา 4 เมนูด้านบน ประกอบด้วย ราคาตลาดสำคัญอัพเดทข้อมูลรายวัน ราคา ณ ไร่นาอัพเดทในทุกสัปดาห์  ราคาตลาดไท และราคา FOB หรือราคาส่งออกสินค้าไปตลาดต่างประเทศ
  3. ในเมนูด้านราคา ผู้ใช้งานสามารถคลิกเลือกเข้าไปดูประเภทของผลิตผลทางการเกษตรได้อย่างมากมาย โดยที่ข้อมูลด้านในจะมีประเภทของพืชผล ปศุสัตว์จำนวนมาก เพื่อให้เราสามารถตรวจสอบราคาปัจจุบันได้ เพื่อนำมาใช้วางแผนในการทำการเกษตรต่อไป
  4. ส่วนเมนูคลิปเกษตรน่ารู้ จะเป็นการนำเสนอเนื้อหาด้วยวิดีโอของรายการ เพื่อให้ความรู้เกษตรกรได้นำแนวคิดของเพื่อนร่วมอาชีพเกษตรกรได้นำไปประยุกต์ใช้ และต่อยอดการเกษตรในหลายด้าน
  5. ขณะที่ในเมนูติดต่อสอบถามนั้น ทางผู้จัดทำก็ได้สร้างพื้นที่เพื่อให้เกษตรกรที่พบเจอปัญหาได้สามารถมาสอบถามได้เพิ่มเติมเช่นกัน  ทั้งนี้ แอปพลิเคชัน Ag-Info จึงนับเป็นอีกแอปพลิเคชันที่เกษตรกรยุคใหม่ควรจะต้องมี เนื่องจากการทำการเกษตรในปัจจุบัน เกษตรกรจำเป็นต้องติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวของตลาดอยู่ตลอดเวลา เพื่อจะได้นำมาเรียนรู้และสามารถนำความรู้เหล่านี้ไปปรับใช้ในการทำธุรกิจการเกษตรของแต่ละคนได้ด้วย


แอปพลิเคชัน Ag-Info สามารถดาวน์โหลดใช้งานได้ทั้งระบบ iOS และ Android

สำหรับโครงการเน็ตประชารัฐ เป็นโครงการสำคัญที่รัฐสนับสนุนงบประมาณในการขยายเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเข้าหมู่บ้านที่ห่างไกล หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เกษตรกรไทยจะได้ใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ต เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้น และเพิ่มผลผลิตที่มีคุณภาพให้กับผู้บริโภคต่อไป