กรุณารอสักครู่...
Close

สื่อและคู่มือประกอบการอบรม
เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

ดูรายละเอียด
เน็ตประชารัฐ
รับสมัครเครือข่าย
เน็ตอาสาประชารัฐ

ในหมู่บ้านเน็ตประชารัฐ

รายละเอียด
เน็ตประชารัฐ

โครงการยกระดับโครง
สร้างพื้นฐานโทรคมนาคม
เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

24,700

หมู่บ้านทั่วประเทศ

สัมผัสเรื่องราวหมู่บ้านเน็ตประชารัฐ
เน็ตประชารัฐ

ให้ชุมชนเข้าถึงอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
เปิดช่องทางส่งเสริมรายได้จากภูมิปัญญา
นำพาการท่องเที่ยวสู่ชุมชน

เน็ตประชารัฐ

กับชุมชน

สัมผัสชุมชนเน็ตประชารัฐ
เน็ตประชารัฐ

ให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งข้อมูลมากขึ้น
เพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตทางการเกษตร
เปิดโอกาสทางธุรกิจเพิ่มรายได้

เน็ตประชารัฐ

กับเกษตรกร 4.0

สัมผัสกับเกษตรกร 4.0
เน็ตประชารัฐ

ให้ชุมชนเข้าถึงอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
เข้าถึงข้อมูลและสถานที่สำคัญทางการแพทย์
เข้าถึงบริการแพทย์ออนไลน์อย่างรวดเร็ว

เน็ตประชารัฐ

กับสุขภาพ 4.0

สัมผัสกับสุขภาพ 4.0
เน็ตประชารัฐ

ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล
เข้าถึงแหล่งความรู้ออนไลน์อย่างเท่าเทียม
ให้ชุมชนเข้าถึงอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง

เน็ตประชารัฐ

กับภูมิปัญญา 4.0

สัมผัสภูมิปัญญา 4.0
เน็ตประชารัฐ

ให้ชุมชนเข้าถึงข่าวสารความปลอดภัย
เข้าถึงหน่วยงานและระบบความปลอดภัยมากขึ้น
สามารถรับมือสถานการณ์ความไม่ปลอดภัยได้

เน็ตประชารัฐ

กับความปลอดภัย 4.0

สัมผัสเรื่องราวความปลอดภัย 4.0
เน็ตประชารัฐ
ที่มาโครงการ

“ไทยแลนด์ 4.0” ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

เรียนรู้เพิ่มเติม
เน็ตประชารัฐ
เน็ตประชารัฐ
เป้าหมาย

ลดความเหลื่อมล้ำของประชาชนไทยให้เข้าถึงอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง

เรียนรู้เพิ่มเติม
เน็ตประชารัฐ
เน็ตประชารัฐ
ระยะเวลาดำเนินงาน
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 12 เดือน
เป้าหมายจำนวน
24,700 หมู่บ้าน
ติดตั้งแล้วเสร็จรวม
99 หมู่บ้าน
ม.ค.
ติดตั้งแล้วเสร็จรวม
3,369 หมู่บ้าน
พ.ค.
ติดตั้งแล้วเสร็จรวม
6,761 หมู่บ้าน
มิ.ย.
ติดตั้งแล้วเสร็จรวม
11,250 หมู่บ้าน
ก.ค.
ติดตั้งแล้วเสร็จรวม
19,965 หมู่บ้าน
ต.ค.
ติดตั้งแล้วเสร็จรวม
24,700  หมู่บ้าน
ธ.ค.
ค้นหาหมู่บ้านเน็ตประชารัฐ
ภาคเหนือ
599
หมู่บ้าน
ปัจจุบันติดตั้งแล้วเสร็จ
24,700
หมู่บ้าน
ค้นหาหมู่บ้านเน็ตประชารัฐ
กำลังโหลดข้อมูล
หมู่บ้านเน็ตประชารัฐล่าสุด
thumbnail_net00
จ.
บ้านวังทับเกวียน
เชื่อมต่อราชการทำงานผ่านออนไลน์สไตล์บ้านวังทับเกวียน
อ่านเรื่องราว
thumbnail_net00
จ.
บ้านน้ำลึม
ต่อยอดโอกาสเวทีรับจ้าง ผลผลิตไร่มัน
อ่านเรื่องราว
ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนไทยด้วยโครงการเน็ตประชารัฐ
อยากขายของออนไลน์หรือทำโฮมสเตย์ หมู่บ้านคุณก็ทำได้แล้ววันนี้
ข่าวสารและกิจกรรม

รมว. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดงานนิทรรศการ “ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น สัญจร 2017” ที่ จ.ตรัง

20287171_789880071180062_5362907333288729220_o
วันที่: 22 กรกฎาคม 2560

วันนี้ (22 ก.ค. 60) ที่ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาตรัง อำเภอเมืองตรัง ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการ “ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น สัญจร 2017” โดยมี นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมด้วยบุคลากรกระทรวงดิจิทัล หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมให้การต้อนรับ


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะหน่วยงานหลักที่จะขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งเป็นรากฐานการพัฒนาไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 จึงเล็งเห็นความสำคัญในการสร้างความเข้าใจ และความรู้ในการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลในด้านมิติทางเศรษฐกิจและสังคมให้กับประชาชน เพื่อเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลและผลักดันเศรษฐกิจของประเทศให้มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน นอกจากนี้เพื่อรองรับการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และสังคมในปัจจุบัน จึงจำเป็นต้องสร้างการรับรู้และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน ในทุกภูมิภาคของประเทศ ทั้งในส่วนภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ทุกภาคส่วน ให้ร่วมเป็นพลังขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อพัฒนาประเทศต่อไป


ที่มา: เนื้อหาข่าว THAINEWS.PRD.GO.TH

แกลลอรี่
ข่าวสารและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
คำถามที่พบบ่อย