กรุณารอสักครู่...
Close

สื่อและคู่มือประกอบการอบรม
เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

ดูรายละเอียด
เน็ตประชารัฐ
รับสมัครเครือข่าย
เน็ตอาสาประชารัฐ

ในหมู่บ้านเน็ตประชารัฐ

รายละเอียด
เน็ตประชารัฐ

โครงการยกระดับโครง
สร้างพื้นฐานโทรคมนาคม
เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

24,700

หมู่บ้านทั่วประเทศ

สัมผัสเรื่องราวหมู่บ้านเน็ตประชารัฐ
เน็ตประชารัฐ

ให้ชุมชนเข้าถึงอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
เปิดช่องทางส่งเสริมรายได้จากภูมิปัญญา
นำพาการท่องเที่ยวสู่ชุมชน

เน็ตประชารัฐ

กับชุมชน

สัมผัสชุมชนเน็ตประชารัฐ
เน็ตประชารัฐ

ให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งข้อมูลมากขึ้น
เพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตทางการเกษตร
เปิดโอกาสทางธุรกิจเพิ่มรายได้

เน็ตประชารัฐ

กับเกษตรกร 4.0

สัมผัสกับเกษตรกร 4.0
เน็ตประชารัฐ

ให้ชุมชนเข้าถึงอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
เข้าถึงข้อมูลและสถานที่สำคัญทางการแพทย์
เข้าถึงบริการแพทย์ออนไลน์อย่างรวดเร็ว

เน็ตประชารัฐ

กับสุขภาพ 4.0

สัมผัสกับสุขภาพ 4.0
เน็ตประชารัฐ

ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล
เข้าถึงแหล่งความรู้ออนไลน์อย่างเท่าเทียม
ให้ชุมชนเข้าถึงอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง

เน็ตประชารัฐ

กับภูมิปัญญา 4.0

สัมผัสภูมิปัญญา 4.0
เน็ตประชารัฐ

ให้ชุมชนเข้าถึงข่าวสารความปลอดภัย
เข้าถึงหน่วยงานและระบบความปลอดภัยมากขึ้น
สามารถรับมือสถานการณ์ความไม่ปลอดภัยได้

เน็ตประชารัฐ

กับความปลอดภัย 4.0

สัมผัสเรื่องราวความปลอดภัย 4.0
เน็ตประชารัฐ
ที่มาโครงการ

“ไทยแลนด์ 4.0” ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

เรียนรู้เพิ่มเติม
เน็ตประชารัฐ
เน็ตประชารัฐ
เป้าหมาย

ลดความเหลื่อมล้ำของประชาชนไทยให้เข้าถึงอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง

เรียนรู้เพิ่มเติม
เน็ตประชารัฐ
เน็ตประชารัฐ
ระยะเวลาดำเนินงาน
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 12 เดือน
เป้าหมายจำนวน
24,700 หมู่บ้าน
ติดตั้งแล้วเสร็จรวม
99 หมู่บ้าน
ม.ค.
ติดตั้งแล้วเสร็จรวม
3,369 หมู่บ้าน
พ.ค.
ติดตั้งแล้วเสร็จรวม
6,761 หมู่บ้าน
มิ.ย.
ติดตั้งแล้วเสร็จรวม
11,250 หมู่บ้าน
ก.ค.
ติดตั้งแล้วเสร็จรวม
19,965 หมู่บ้าน
ต.ค.
ติดตั้งแล้วเสร็จรวม
24,700  หมู่บ้าน
ธ.ค.
ค้นหาหมู่บ้านเน็ตประชารัฐ
ภาคเหนือ
599
หมู่บ้าน
ปัจจุบันติดตั้งแล้วเสร็จ
24,700
หมู่บ้าน
ค้นหาหมู่บ้านเน็ตประชารัฐ
กำลังโหลดข้อมูล
หมู่บ้านเน็ตประชารัฐล่าสุด
thumbnail_net00
จ.
บ้านวังทับเกวียน
เชื่อมต่อราชการทำงานผ่านออนไลน์สไตล์บ้านวังทับเกวียน
อ่านเรื่องราว
thumbnail_net00
จ.
บ้านน้ำลึม
ต่อยอดโอกาสเวทีรับจ้าง ผลผลิตไร่มัน
อ่านเรื่องราว
ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนไทยด้วยโครงการเน็ตประชารัฐ
อยากขายของออนไลน์หรือทำโฮมสเตย์ หมู่บ้านคุณก็ทำได้แล้ววันนี้
ข่าวสารและกิจกรรม

ดีอี ตรวจคืบหน้าเน็ตประชารัฐพื้นที่ภาคตะวันออกเป้าหมายขยายติดตั้ง 1,542 หมู่บ้าน

bankai1-1
วันที่: 17 กรกฎาคม 2560

วันที่ 15 -16 กรกฎาคม 2560 บมจ.ทีโอที โดยนายประจักษ์ มโนจันทร์เพ็ญ ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการใหญ่สำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 5 พร้อมผู้บริหาร ให้การต้อนรับ น.อ. สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมคณะในโอกาสตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการติดตั้งอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านเคเบิลใยแก้วนำแสงและการติดตั้งอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง " wifi เพื่อประชาชน" ตามโครงเน็ตประชารัฐของเดือนกรกฎาคม 2560 ในพื้นที่ภาคตะวันออกจังหวัดระยอง จำนวน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่บ้านกระเฉด ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา หมู่บ้านเกษตรศิริ หมู่ 5 ต.สำนักทอง อ.เมือง และหมู่บ้านมาบตารอด หมู่ที่ 7 ต.ชากบก อ.บ้านค่าย และจังหวัดจันทบุรี ได้แก่หมู่บ้านปลายเนิน หมู่ 6 หมู่บ้านทาหัวแหวน หมู่ที่ 7 หมู่บ้านเขาน้อย หมู่ที่ 25 ต.ปากน้ำแหลมสิงห์อ.แหลมสิงห์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาจังหวัดระยอง สถิติจังหวัดระยอง ประชาสัมพันธ์จังหวัด ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน และประชาชน ร่วมงานพร้อมทดสอบการใช้งานอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง "wifi เพื่อประชาชน" เพื่อให้ประชานและชุมชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหมู่บ้านละ 1 จุด

น.อ. สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมคณะในโอกาสตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการติดตั้ง wifi เพื่อประชาชน
น.อ. สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมคณะในโอกาสตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการติดตั้ง wifi เพื่อประชาชน
แกลลอรี่
คำถามที่พบบ่อย