กรุณารอสักครู่...
Close

สื่อและคู่มือประกอบการอบรม
เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

ดูรายละเอียด
เน็ตประชารัฐ
รับสมัครเครือข่าย
เน็ตอาสาประชารัฐ

ในหมู่บ้านเน็ตประชารัฐ

รายละเอียด
เน็ตประชารัฐ

โครงการยกระดับโครง
สร้างพื้นฐานโทรคมนาคม
เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

24,700

หมู่บ้านทั่วประเทศ

สัมผัสเรื่องราวหมู่บ้านเน็ตประชารัฐ
เน็ตประชารัฐ

ให้ชุมชนเข้าถึงอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
เปิดช่องทางส่งเสริมรายได้จากภูมิปัญญา
นำพาการท่องเที่ยวสู่ชุมชน

เน็ตประชารัฐ

กับชุมชน

สัมผัสชุมชนเน็ตประชารัฐ
เน็ตประชารัฐ

ให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งข้อมูลมากขึ้น
เพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตทางการเกษตร
เปิดโอกาสทางธุรกิจเพิ่มรายได้

เน็ตประชารัฐ

กับเกษตรกร 4.0

สัมผัสกับเกษตรกร 4.0
เน็ตประชารัฐ

ให้ชุมชนเข้าถึงอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
เข้าถึงข้อมูลและสถานที่สำคัญทางการแพทย์
เข้าถึงบริการแพทย์ออนไลน์อย่างรวดเร็ว

เน็ตประชารัฐ

กับสุขภาพ 4.0

สัมผัสกับสุขภาพ 4.0
เน็ตประชารัฐ

ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล
เข้าถึงแหล่งความรู้ออนไลน์อย่างเท่าเทียม
ให้ชุมชนเข้าถึงอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง

เน็ตประชารัฐ

กับภูมิปัญญา 4.0

สัมผัสภูมิปัญญา 4.0
เน็ตประชารัฐ

ให้ชุมชนเข้าถึงข่าวสารความปลอดภัย
เข้าถึงหน่วยงานและระบบความปลอดภัยมากขึ้น
สามารถรับมือสถานการณ์ความไม่ปลอดภัยได้

เน็ตประชารัฐ

กับความปลอดภัย 4.0

สัมผัสเรื่องราวความปลอดภัย 4.0
เน็ตประชารัฐ
ที่มาโครงการ

“ไทยแลนด์ 4.0” ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

เรียนรู้เพิ่มเติม
เน็ตประชารัฐ
เน็ตประชารัฐ
เป้าหมาย

ลดความเหลื่อมล้ำของประชาชนไทยให้เข้าถึงอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง

เรียนรู้เพิ่มเติม
เน็ตประชารัฐ
เน็ตประชารัฐ
ระยะเวลาดำเนินงาน
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 12 เดือน
เป้าหมายจำนวน
24,700 หมู่บ้าน
ติดตั้งแล้วเสร็จรวม
99 หมู่บ้าน
ม.ค.
ติดตั้งแล้วเสร็จรวม
3,369 หมู่บ้าน
พ.ค.
ติดตั้งแล้วเสร็จรวม
6,761 หมู่บ้าน
มิ.ย.
ติดตั้งแล้วเสร็จรวม
11,250 หมู่บ้าน
ก.ค.
ติดตั้งแล้วเสร็จรวม
19,965 หมู่บ้าน
ต.ค.
ติดตั้งแล้วเสร็จรวม
24,700  หมู่บ้าน
ธ.ค.
ค้นหาหมู่บ้านเน็ตประชารัฐ
ภาคเหนือ
599
หมู่บ้าน
ปัจจุบันติดตั้งแล้วเสร็จ
24,700
หมู่บ้าน
ค้นหาหมู่บ้านเน็ตประชารัฐ
กำลังโหลดข้อมูล
หมู่บ้านเน็ตประชารัฐล่าสุด
อุดร_750x440
ต.นาพู่ จ.
หมู่บ้านดอนหมากแก้ว
วันเสาร์ 15 ธ.ค.
ท้องฟ้าโปร่ง
30/17°C
อา.
30/18°C
จ.
29/17°C
อ.
29/17°C
พ.
30/16°C
พฤ.
31/17°C
ศ.
32/18°C
เน็ตประชารัฐกับชุมชน
หมู่บ้านดอนหมากแก้ว _02
พัฒนาประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0
ตั้งแต่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตมา ช่วงหลังเลิกเรียนก็มีเด็กๆนักเรียนมาทำการบ้าน มาใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อมาหาข้อมูลส่งรายงานที่ศาลากลางบ้าน รวมทั้งผู้ปกครองก็ได้ประหยัดค่าใช้จ่ายจากที่ลูกหลานไปใช้อินเทอร์เน็ตคาเฟ่ก็มาทำงานที่ศาลากลางบ้านแทน และยังทำให้ชาวบ้านที่ผลิตสินค้าโอท็อปทำงานได้ง่ายขึ้น เพราะลูกค้าสามารถส่งแบบจักสานที่อยากได้มาสั่งซื้อทางไลน์ โดยที่ไม่ต้องโทรศัพท์อธิบายรูปแบบที่อยากได้ให้ยุ่งยาก
เรื่องราวชุมชน
เมืองวัฒนธรรมแห่งภาคอีสาน วิถีชีวิตใกล้ชิดธรรมชาติ

วิธีชีวิตชาวอีสานในอำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี มีวิถีชีวิตที่ใกล้ชิดธรรมชาติ และพุทธศาสนามาก เพราะหมู่บ้านเล็กๆในอำเภอเพ็ญแห่งนี้ ทุกๆเช้าคนในหมู่บ้านจะลุกขึ้นมานึ่งข้าวเหนียว และเตรียมอาหารเพื่อใส่บาตรพระสงฆ์ จนเป็นกิจวัตรประจำวัน เพราะคนในหมู่บ้านถูกปลูกฝังจากผู้เฒ่าผู้แก่กันมาหลายยุคหลายสมัยในเรื่องการทำบุญตักบาตร เมื่อพระสงฆ์ออกบิณฑบาตจะเดินลัดเลาะไปตามหมู่บ้านแต่ละหลัง เพื่อให้ชาวบ้านได้ทำบุญตักบาตรกัน โดยการตักบาตรนั้น ไม่ได้ใส่อาหารคาวหวานเหมือนที่ กรุงเทพฯ แต่จะใส่เพียงข้าวเหนียวที่นึ่งใหม่ๆ ร้อนๆ ซึ่งข้าวเหนียวที่ใส่บาตรพระก็ต้องเป็นข้าวที่ดี เพราะชาวบ้านเชื่อกันว่าต้องให้สิ่งที่ดีที่สุดแด่พระสงฆ์ก่อน เพราะจะได้บุญเยอะๆ และต้องใส่บาตรก่อนถึงจะรับประทานอาหารได้ ห้ามรับประทานอาหารก่อนพระสงฆ์ เพราะจะได้รับบาป  

ระหว่างนั่งรอพระสงฆ์เดินผ่าน ทุกคนก็จะเอาเสื่อที่ทอเองมาปูไว้ และมานั่งรวมๆกันเพื่ออธิษฐานขอพร เรียกได้ว่าเป็นประเพณีที่งดงามไม่น้อยเลย
ทำไมต้องมาเที่ยวที่นี่
แสดงแบบรายการ
แสดงแบบแผนที่
s06
สถานที่ห้ามพลาด
ตักบาตรข้าวเหนียว
เป็นกิจวัตรการใส่บาตรพระสงฆ์ยามเช้าที่สามารถเห็นได้ทั่วไปเมื่อมาถึงอุดรธานี ซึ่งยึดถือปฏิบัติสืบทอดมาตั้งแต่รุ่น ปู่ ย่า ตา ยาย โดยจะนำข้าวเหนียวใส่ลงในบาตรเท่านั้น ส่วนขนม หรืออาหารอื่นนั้นแยกออกมา
ทะเลบัวแดง_02
สถานที่ห้ามพลาด
ทะเลบัวแดง
ตั้งอยู่ที่อำเภอกุมภวาปี บนเนื้อที่กว่า 20,000 ไร่ ช่วงที่ดอกบัวบานจะเป็นช่วงฤดูหนาว เดือนธันวาคม ถึงเดือนมีนาคม การเดินทางเข้าไปถ่ายรูปในทะเลบัวแดง จะมีเรือโดยสารจากชาวบ้านไว้บริการ ลำละ 600 บาท นั่งได้ไม่เกิน 10 คน ราคาสามารถต่อรองได้ ระหว่างนั่งเรือชมทะเล ก็สามารถถ่ายรูปชมบรรยากาศ ได้ตลอดทาง หากช่วงไหนเป็นช่วงคนมีเที่ยวเยอะ ก็จะมีเรือขายอาหาร ให้บริการด้วยค่ะ
หนองประจักษ์
สถานที่ห้ามพลาด
หนองประจักษ์ สวนสาธารณะของคนอุดร
สวนสาธารณะแห่งนี้มีหนองน้ำขนาดใหญ่ทำให้อาการเย็นสบาย กิจกรรมโดยทั่วไปที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาที่นี่ คือการปั่นจักยาน นั่งพักผ่อนหย่อนใจ การให้อาหารปลาและนกพิราบ บริเวณรอบๆ หนองประจักษ์ คือโรงพยาบาล ห้างฯ และ คอนโด อาจจะดูผู้คนพลุกพล่าน แต่เมื่อเข้าไปในสวนก็จะเงียบสงบเหมือนอยู่คนละที่จริงๆ
True{ }
เสื่อหรือสาด_02
ของดีขึ้นชื่อ
การทำเสื่อของชาวอุดร
"เสื่อ" ในภาษาอีสานนั้นใช้คำว่า 'สาด' ซึ่งทำมาจากต้นกก ที่เกิดเองตามธรรมชาติในหนองน้ำ แล้วนำมาฉีกเป็นเส้นตามขนาดที่จะทอเสื่อ และนำไปผึ่งแดดพอแห้งแล้วจึงนำไปย้อมสี และตากแดดอีกครั้ง หลังจากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการทอที่ต้องใช้ถึง 2 คน ใช้เวลาทอได้ประมาณวันละ 1 ผืนซึ่งลวดลายขึ้นอยู่กับจินตนาการของผู้ออกแบบ
True{ }
ก้อยหมากลิ้นไม้ใส่เนื้อสด_800x450
เมนูต้องลอง
ก้อยหมากลิ้นไม้ใส่เนื้อสด

เมนูเด็ดประจำถิ่นอุดรธานีนี้เรียกว่า "ซุปลิ้นฟ้าใส่เนื้อ" หรือภาษาอีสานเรียกว่า "ก้อยหมากลิ้นไม้ใส่เนื้อสด" เป็นอาหารที่หากินยากมากๆ ขั้นตอนการทำคือนำลิ้นไม้มาย่างกับเตาถ่าน ให้สุกๆ จากนั้นก็นำไปแช่น้ำ และแกะส่วนที่ไหม้ออก แล้วนำมาสับเป็นชิ้นๆ ขนาดพอดีคำ แล้วนำไปปรุงรสกับเนื้อที่เตรียมไว้ ใส่พริกย่าง ข้าวคั่วหอม กินกับข้าวเหนียวและผักก็ลงตัวสุดๆ

กำลังโหลดข้อมูล
การเดินทาง
จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ถึงสระบุรี บริเวณกิโลเมตรที่ 107 แยกเข้าทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ผ่านนครราชสีมา ขอนแก่น ถึงอุดรธานี รวมระยะทางประมาณ 564 กิโลเมตร
เดินทางโดยรถไฟจากสถานีรถไฟกรุงเทพ โดยขบวนรถเร็วที่ 133 ไปลงยังหนองคาย หลังจากนั้นนั่งต่อไปลงที่สถานีรถไฟนาพู่ จังหวัดอุดรธานี
สามารถติดต่อสอบถามสายการบินภายในประเทศ ซึ่งมีเที่ยวบินตรงจาก กรุงเทพฯ - อุดรธานี ทุกวัน
ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนไทยด้วยโครงการเน็ตประชารัฐ
อยากขายของออนไลน์หรือทำโฮมสเตย์ หมู่บ้านคุณก็ทำได้แล้ววันนี้