กรุณารอสักครู่...
Close

สื่อและคู่มือประกอบการอบรม
เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

ดูรายละเอียด
เน็ตประชารัฐ
รับสมัครเครือข่าย
เน็ตอาสาประชารัฐ

ในหมู่บ้านเน็ตประชารัฐ

รายละเอียด
เน็ตประชารัฐ

โครงการยกระดับโครง
สร้างพื้นฐานโทรคมนาคม
เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

24,700

หมู่บ้านทั่วประเทศ

สัมผัสเรื่องราวหมู่บ้านเน็ตประชารัฐ
เน็ตประชารัฐ

ให้ชุมชนเข้าถึงอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
เปิดช่องทางส่งเสริมรายได้จากภูมิปัญญา
นำพาการท่องเที่ยวสู่ชุมชน

เน็ตประชารัฐ

กับชุมชน

สัมผัสชุมชนเน็ตประชารัฐ
เน็ตประชารัฐ

ให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งข้อมูลมากขึ้น
เพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตทางการเกษตร
เปิดโอกาสทางธุรกิจเพิ่มรายได้

เน็ตประชารัฐ

กับเกษตรกร 4.0

สัมผัสกับเกษตรกร 4.0
เน็ตประชารัฐ

ให้ชุมชนเข้าถึงอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
เข้าถึงข้อมูลและสถานที่สำคัญทางการแพทย์
เข้าถึงบริการแพทย์ออนไลน์อย่างรวดเร็ว

เน็ตประชารัฐ

กับสุขภาพ 4.0

สัมผัสกับสุขภาพ 4.0
เน็ตประชารัฐ

ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล
เข้าถึงแหล่งความรู้ออนไลน์อย่างเท่าเทียม
ให้ชุมชนเข้าถึงอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง

เน็ตประชารัฐ

กับภูมิปัญญา 4.0

สัมผัสภูมิปัญญา 4.0
เน็ตประชารัฐ

ให้ชุมชนเข้าถึงข่าวสารความปลอดภัย
เข้าถึงหน่วยงานและระบบความปลอดภัยมากขึ้น
สามารถรับมือสถานการณ์ความไม่ปลอดภัยได้

เน็ตประชารัฐ

กับความปลอดภัย 4.0

สัมผัสเรื่องราวความปลอดภัย 4.0
เน็ตประชารัฐ
ที่มาโครงการ

“ไทยแลนด์ 4.0” ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

เรียนรู้เพิ่มเติม
เน็ตประชารัฐ
เน็ตประชารัฐ
เป้าหมาย

ลดความเหลื่อมล้ำของประชาชนไทยให้เข้าถึงอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง

เรียนรู้เพิ่มเติม
เน็ตประชารัฐ
เน็ตประชารัฐ
ระยะเวลาดำเนินงาน
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 12 เดือน
เป้าหมายจำนวน
24,700 หมู่บ้าน
ติดตั้งแล้วเสร็จรวม
99 หมู่บ้าน
ม.ค.
ติดตั้งแล้วเสร็จรวม
3,369 หมู่บ้าน
พ.ค.
ติดตั้งแล้วเสร็จรวม
6,761 หมู่บ้าน
มิ.ย.
ติดตั้งแล้วเสร็จรวม
11,250 หมู่บ้าน
ก.ค.
ติดตั้งแล้วเสร็จรวม
19,965 หมู่บ้าน
ต.ค.
ติดตั้งแล้วเสร็จรวม
24,700  หมู่บ้าน
ธ.ค.
ค้นหาหมู่บ้านเน็ตประชารัฐ
ภาคเหนือ
599
หมู่บ้าน
ปัจจุบันติดตั้งแล้วเสร็จ
24,700
หมู่บ้าน
ค้นหาหมู่บ้านเน็ตประชารัฐ
กำลังโหลดข้อมูล
หมู่บ้านเน็ตประชารัฐล่าสุด
750x810_บ้านหนองไทร
ต.ทุ่งควายกิน จ.
บ้านหนองไทร
วันเสาร์ 15 ธ.ค.
ท้องฟ้าโปร่ง
32/22°C
อา.
32/22°C
จ.
31/23°C
อ.
31/23°C
พ.
31/24°C
พฤ.
32/24°C
ศ.
32/23°C
เน็ตประชารัฐกับชุมชน
800x450_บ้านหนองไทร_01
เน็ตประชารัฐเพื่อการพัฒนาชุมชน
ส่วนใหญ่จะมีผู้ใช้บริการในช่วงกลางวัน ซึ่งเป็นผู้ใหญ่ที่อยู่ภายในหมู่บ้าน โดยใช้อินเทอร์เน็ตในการอัพเดตข้อมูลทุกครั้งที่ชุมชนมีการประชุมภายใน หรือเด็กๆเองก็สามารถหาข้อมูล และเรียนรู้สื่อการสอนผ่านอินเตอร์เน็ต นอกจากนี้ชาวบ้านยังเพิ่มยอดขายผลิตภัณฑ์ในชุมชน อย่างทุเรียน และผลไม้หลากชนิดด้วยการค้าขายผ่านอินเตอร์เน็ต
เรื่องราวชุมชน
แนวคิดบ้านหนองไทร สู่เส้นทาง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

บ้านหนองไทรมีประชาการมากกว่า 510 คน ด้วยจำนวนคนที่เยอะ ย่อมมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพของคนในท้องถิ่นตามมามากมาย


เมื่อปี 2556 บ้านหนองไทรได้เข้าร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมชุมชน ให้กลายเป็นหมู่บ้านต้นแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดความเสี่ยงโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง รวมถึงโรคร้ายแรงอย่างมะเร็ง พร้อมกับโรคหัวใจและหลอดเลือด สิ่งที่ทางชุมชนช่วยกันปรับเปลี่ยนเริ่มตั้งแต่ การพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติ สามารถนำน้ำจากแหล่งน้ำ มาใช้ในการเพาะปลูกได้ตลอดทั้งปี และยังสามารถเพาะปลูกผักปลอดสารพิษไว้รับประทานได้เองอีกด้วย รวมทั้งการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในเรื่องของการออกกำลังกาย โดยให้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง ครั้งละ 30 นาที เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งหมู่บ้าน ที่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมชุมชน ให้กลายเป็นชุมชนเข้มแข็งทางด้านสุขภาพได้อย่างลงตัว และมีผลต่อเนื่อง ทำให้ประชากรภายในหมู่บ้านมีความเสี่ยงเรื่องสุขภาพน้อยลงอีกด้วย
panorama_บ้านหนองไทร
ทำไมต้องมาเที่ยวที่นี่
แสดงแบบรายการ
แสดงแบบแผนที่
800x450_บ้านหนองไทร_05
สถานที่ห้ามพลาด
อนุสรณ์เรือรบหลวงประแส
อนุสรณ์ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ราชนาวีไทย เรือหลวงลำนี้เป็นเรือหลวงประแสลำที่ 2 ที่นำเข้ามาแทนลำแรกซึ่งเกยตื้นไปในสงครามเกาหลี ตลอดเวลาประจำการได้ปฎิบัติภารกิจมากมาย เพื่อทำหน้าที่คุ้มกันเรือลำเลียง เรือบรรทุกน้ำมัน และระดมยิงฝั่งเป็นครั้งคราว โดยสังกัดกองเรือสหประชาชาติในสงครามเกาหลี และปลดระวางเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2543 และจัดสร้างอนุสรณ์ที่ปากน้ำกระแส
800x450_บ้านหนองไทร_04
สถานที่ห้ามพลาด
ศาลกรมหลวงชุมพร
ชื่อเต็มคือ "พระตำหนักพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์" หรือ ศาลเสด็จเตี่ย เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกสถานที่หนึ่ง ภายในศาลประดิษฐานพระรูปหล่อขนาดเท่าองค์จริงของสมเด็จท่าน ความสูง 173 ซม.
800x450_บ้านหนองไทร_06
สถานที่ห้ามพลาด
อนุสาวรีย์สุนทรภู่

เป็นอนุสาวรีย์เพื่อระลึกถึงปิตุภูมิ สถานที่เกิดของท่านสุนทรภู่ ภายในพื้นที่ เป็นสถานที่โล่งกว้าง มีเนินสำหรับตั้งรูปปั้นสุนทรภู่ กวีเอกแห่งรัตนโกสินทร์ ที่มือถือกระดานชนวน พร้อมจะเขียนร่ายรำบทกวี ด้านหน้าจะมีรูปปั้นพระอภัยมณีเป่าปี่ พร้อมพื้นน้ำที่มีรูปปั้นนางผีเสื้อสมุทร นางเงือก ด้านข้างมีรูปปั้นของสินสมุทร และชีเปลือย พร้อมกับเรือนไทยทรงงามหลังเล็ก เป็นการจำลองสถานที่อยู่จริงของสุนทรภู่ 

True{ }
800x450_บ้านหนองไทร_02
ของดีขึ้นชื่อ
ชาใบขลู่ สมุนไพรธรรมชาติ
ชาใบขลู่เป็นชาที่ปลูกง่าย พบมากในพื้นที่ประแส เติบโตได้ดีในน้ำกร่อย การดูแลก็ไม่ยาก และเป็นชาที่มีประโยชน์ มีคุณค่าทางโภชนาการอย่างมาก เพราะช่วยในเรื่องของสุขภาพไม่ว่าจะเป็น ป้องกันความดันโลหิต ลดไข้ ล้างพิษในร่างกาย เป็นต้น ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ชาใบขลู่เป็นของขึ้นชื่ออีกอย่างหนึ่งของประแส
800x450_บ้านหนองไทร_03
ของดีขึ้นชื่อ
วิธีการทำชาใบขลู่
  1. 1. เลือกจากต้นที่มีความสมบูรณ์ โดยเด็ดใบขลู่ออกทั้งลำต้น ยกเว้น 3 ใบแรก ที่เป็นใบอ่อน
  2. 2. ล้างใบขลู่ สลัดน้ำให้แห้ง ใส่ตะกร้าให้เรียบร้อย ตากแดดสักประมาณ 10-15 นาที
  3. 3. คั่วใบขลู่สักประมาณ 10-15 นาที เพื่อให้ใบขลู่พร้อม
  4. 4. นำเข้าตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ หรือหม้ออบ เพื่อให้ใบขลู่แห้งอย่างแท้จริง
  5. 5. บรรจุใบขลู่ในบรรจุภัณฑ์
True{ }
800x450_บ้านหนองไทร_08
เมนูต้องลอง
อาหารที่นี่จานใหญ่ อาหารเยอะทุกจาน

ร้านกระซิบมาว่า อย่าใจร้อนสั่งอาหารตอนหิวนะจ๊ะ เพราะอาหารที่นี่จานใหญ่ อาหารเยอะทุกจานนะ ใครที่เผลอสั่งไม่คิดหน้าคิดหลัง มีหวังต้องห่อใส่ถุงกลับบ้านทุกรายไป สำหรับรสชาติของอาหาร ต้องถือว่าเป็นอาหารท้องถิ่นที่ทำให้คนทั่วไป สามารถรับประทานได้ โดยไม่มีใครบ่นเรื่องรสชาติกันด้วย 

800x450_บ้านหนองไทร_07
เมนูต้องลอง
สวนอาหารโจโจ้ ซีฟู๊ด
ร้านที่แนะนำนี้อยู่เลยมาจากอนุสาวรีย์สุนทรภู่มาไม่ไกลมากนัก มีด้วยกัน 2 สาขา เมนูเด็ดที่ยกมาเกือบทั้งทะเล คือปลากะพงทอดน้ำปลา ข้าวผัดทะเล กุ้งอบวุ้นเส้น แกงส้ม ทอดมัน กุ้งเผา กุ้งอบทั้งหลาย ร้านกระซิบมาว่าอย่าใจร้อนสั่งอาหารตอนหิวนะจ๊ะ เพราะอาหารที่นี่จานใหญ่ และเยอะทุกจาน
กำลังโหลดข้อมูล
การเดินทาง
รถโดยสาร
เครื่องบิน
จากกรุงเทพฯ ผ่านเส้นทางสายมอเตอร์เวย์ แยกซ้ายไปตามทางหลวงหมายเลข 344 (บ้านบึง-แกลง) เมื่อถึงอำเภอแกลง เดินทางไปตามทางหลวงหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) ประมาณ 7 กิโลเมตร จะถึงบ้านเขาดินแล้วเลี้ยวซ้ายไปทางทางหลวงหมายเลข 3377 อีกประมาณ 17 กิโลเมตร จะถึงเขตตำบลทุ่งควายกิน
ไม่พบข้อมูลการเดินทาง
ไม่พบข้อมูลการเดินทาง
ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนไทยด้วยโครงการเน็ตประชารัฐ
อยากขายของออนไลน์หรือทำโฮมสเตย์ หมู่บ้านคุณก็ทำได้แล้ววันนี้