กรุณารอสักครู่...
Close

สื่อและคู่มือประกอบการอบรม
เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

ดูรายละเอียด
เน็ตประชารัฐ
รับสมัครเครือข่าย
เน็ตอาสาประชารัฐ

ในหมู่บ้านเน็ตประชารัฐ

รายละเอียด
เน็ตประชารัฐ

โครงการยกระดับโครง
สร้างพื้นฐานโทรคมนาคม
เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

24,700

หมู่บ้านทั่วประเทศ

สัมผัสเรื่องราวหมู่บ้านเน็ตประชารัฐ
เน็ตประชารัฐ

ให้ชุมชนเข้าถึงอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
เปิดช่องทางส่งเสริมรายได้จากภูมิปัญญา
นำพาการท่องเที่ยวสู่ชุมชน

เน็ตประชารัฐ

กับชุมชน

สัมผัสชุมชนเน็ตประชารัฐ
เน็ตประชารัฐ

ให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งข้อมูลมากขึ้น
เพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตทางการเกษตร
เปิดโอกาสทางธุรกิจเพิ่มรายได้

เน็ตประชารัฐ

กับเกษตรกร 4.0

สัมผัสกับเกษตรกร 4.0
เน็ตประชารัฐ

ให้ชุมชนเข้าถึงอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
เข้าถึงข้อมูลและสถานที่สำคัญทางการแพทย์
เข้าถึงบริการแพทย์ออนไลน์อย่างรวดเร็ว

เน็ตประชารัฐ

กับสุขภาพ 4.0

สัมผัสกับสุขภาพ 4.0
เน็ตประชารัฐ

ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล
เข้าถึงแหล่งความรู้ออนไลน์อย่างเท่าเทียม
ให้ชุมชนเข้าถึงอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง

เน็ตประชารัฐ

กับภูมิปัญญา 4.0

สัมผัสภูมิปัญญา 4.0
เน็ตประชารัฐ

ให้ชุมชนเข้าถึงข่าวสารความปลอดภัย
เข้าถึงหน่วยงานและระบบความปลอดภัยมากขึ้น
สามารถรับมือสถานการณ์ความไม่ปลอดภัยได้

เน็ตประชารัฐ

กับความปลอดภัย 4.0

สัมผัสเรื่องราวความปลอดภัย 4.0
เน็ตประชารัฐ
ที่มาโครงการ

“ไทยแลนด์ 4.0” ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

เรียนรู้เพิ่มเติม
เน็ตประชารัฐ
เน็ตประชารัฐ
เป้าหมาย

ลดความเหลื่อมล้ำของประชาชนไทยให้เข้าถึงอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง

เรียนรู้เพิ่มเติม
เน็ตประชารัฐ
เน็ตประชารัฐ
ระยะเวลาดำเนินงาน
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 12 เดือน
เป้าหมายจำนวน
24,700 หมู่บ้าน
ติดตั้งแล้วเสร็จรวม
99 หมู่บ้าน
ม.ค.
ติดตั้งแล้วเสร็จรวม
3,369 หมู่บ้าน
พ.ค.
ติดตั้งแล้วเสร็จรวม
6,761 หมู่บ้าน
มิ.ย.
ติดตั้งแล้วเสร็จรวม
11,250 หมู่บ้าน
ก.ค.
ติดตั้งแล้วเสร็จรวม
19,965 หมู่บ้าน
ต.ค.
ติดตั้งแล้วเสร็จรวม
24,700  หมู่บ้าน
ธ.ค.
ค้นหาหมู่บ้านเน็ตประชารัฐ
ภาคเหนือ
599
หมู่บ้าน
ปัจจุบันติดตั้งแล้วเสร็จ
24,700
หมู่บ้าน
ค้นหาหมู่บ้านเน็ตประชารัฐ
กำลังโหลดข้อมูล
หมู่บ้านเน็ตประชารัฐล่าสุด
750x810_บ้านกะเพรา
ต.เนินฆ้อ จ.
บ้านถนนกะเพรา
วันเสาร์ 15 ธ.ค.
ท้องฟ้าโปร่ง
32/22°C
อา.
32/22°C
จ.
31/23°C
อ.
31/23°C
พ.
31/24°C
พฤ.
32/24°C
ศ.
32/23°C
เน็ตประชารัฐกับชุมชน
800x450_บ้านกะเพรา_07
เน็ตประชารัฐกับการพัฒนาการค้า

ชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นทั้งชาวประมง และแกะปูขาย ซึ่งสามารถใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ ในการขายสินค้าผ่านเฟซบุ๊ก โดยการจัดส่งสินค้าก็มีทั้งส่งผ่านร้านอาหารประจำ และผู้ที่ชื่นชอบก็สามารถเข้าไปสั่งปูถาดจากชุมชน สั่งตรงไปยังสถานที่ที่ท่านต้องการได้อีกด้วย ถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางสร้างรายได้จากการใช้เน็ตประชารัฐ ผ่านการซื้อขาย หาลูกค้าต่างๆ 

เรื่องราวชุมชน
ชมป่าโกงกาง ดูลิงแสม แลหอยนางรม คลองแสมภู่

วิถีธรรมชาติผ่านการล่องเรือในแม่น้ำปากประแสสู่ทะเล ท่ามกลาง 2 ฝั่งที่มีต้นโกงกางสูงตระหง่าน ด้วยระยะทางกว่า 3 กิโลเมตรที่ได้ชมธรรมชาติตลอดการล่องเรือผ่านแม่น้ำ จึงทำให้เราได้ศึกษาความเป็นอยู่ ความอุดมสมบูรณ์ของปากน้ำประแสและวิถีชีวิตของคนชาวปากน้ำประแส


สำหรับการลงพื้นที่ครั้งนี้ ทางทีมงานเน็ตประชารัฐได้เข้ามาล่องเรือที่ “คลองแสมผู้” โดยมีที่มาของชื่อ คือ ก่อนหน้านี้มีต้นแสมอยู่ทั้งหมด 4 ต้น ซึ่งเดิมเป็นของนายเฉลิม ปะสิ่งชอบ 2 ต้น และอีก 2 ต้นอยู่ที่คลองแสมโทน และบริเวณปากคลองแสมผู้ โดยทั้ง 4 ต้นนี้ไม่เคยออกดอกเลย ชาวบ้านเลยเรียกว่า “คลองแสมผู้”


จากต้นโกงกางในเวลากลางวัน เมื่อถึงเวลากลางคืนจะเป็นการล่องเรือเพื่อชมหิ้งห้อย โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวที่กำลังจะมาถึง จะมีหิ้งห้อยจำนวนมากรายล้อมไปทั่วบริเวณต้นไม้เหมะกับนักท่องเที่ยวที่จะมาเยี่ยมชมหิ้งห้อยในช่วงนี้


จากระยะทางของการล่องเรือ ไปสักพัก จะพบว่า 2 ข้างทางจะมีกิ่งไม้ลำใหญ่ ปักอยู่เป็นระยะ ๆ พร้อมกับปูนเม็ดๆ ที่ห้อยลงไปในน้ำซึ้งเป็นอีกหนึ่งอาชีพของคนในพื้นที่ ก็คือการเลี้ยงหอยนางรมเพื่อที่จะให้หอยนางรมมาเกาะ และส่งออกขายไปยังตลาดศรีราชา ส่วนหอยที่นี่จะเพาะเลี้ยงจนมีขนาดตัวใหญ่  ถึงจะส่งออกตลาดอย่างที่เราเคยเห็นในร้านอาหารหรือที่รับประทานกัน


ตลอดข้างทาง จะมีลิงแสม ปลาตีน ปูก้ามดาบ กระรอกแดง และตัวเงินตัวทอง ออกมาคอยต้อนรับอยู่ตลอด เมื่อมองไปไกลๆ ก็จะยังพบค้างคาวแม่ไก่ตัวใหญ่มากอยู่บนยอดต้นไม้ใหญ่ จากระยะเวลาที่เกือบออกปากอ่าวไทย จะมีกำแพงธรรมชาติที่ช่วยปกป้องคลื่นลมที่จะมาปะทะ ตรงนี้ล่ะเป็นแลนด์มาร์กอีกที่ ในช่วงเวลาเช้าน้ำจะลด เราจะมีพื้นดินสำหรับลงไปกระโดดได้อย่างสบายๆ ถ่ายรูปสวย ๆ บันทึกไวเป็นความทรงจำที่ดี

ทำไมต้องมาเที่ยวที่นี่
แสดงแบบรายการ
แสดงแบบแผนที่
800x450_บ้านกะเพรา_03
สถานที่ห้ามพลาด
ตลาด 100 เสา

ตลาด 100 เสา แห่งนี้ มีของฝากที่ขึ้นชื่อของเมืองระยองมากมาย โดยเฉพาะสินค้าแปรรูปจากทะเลไม่ว่าจะเป็น ปลาหมึกปรุงรส ทุเรียนทอด ทุเรียนกวน ขนุนทอด ปลาหมึกเส้น น้ำปลา ปลาเค็ม หรือจะเป็นของฝากประเภทหมวก เสื้อผ้า เครื่องประดับ ของตกแต่งบ้านจากเปลือกหอย ซึ่งเป็นที่ถูกใจของบรรดานักท่องเที่ยวที่นิยมซื้อเป็นของที่ระลึกติดไม้ติดมือกลับบ้าน 

800x450_บ้านกะเพรา_01
สถานที่ห้ามพลาด
กุ๊กกิ๊กโฮมสเตย์
โฮมสเตย์ใกล้ตลาดเก่าชุมชนประแส เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ไม่ต้องการใช้ชีวิตแบบเร่งรีบอะไรมากหนัก มีที่นอน ที่นั่งเล่นพักผ่อน ตื่นเช้ามาเดินตลาดสักหน่อย ทานข้าวต้มตอนเช้า จิบกาแฟสักเล็กน้อย ราคาหัวละ 400 บาท สามารถติดต่อห้องพัก กุ๊กกิ๊กโฮมสเตย์ได้ที่เบอร์ โทร. 0847123839, 0899344433
800x450_บ้านกะเพรา_02
สถานที่ห้ามพลาด
ทุ่งโปรงทอง
เส้นทางศึกษาธรรมชาติบนพื้นที่กว่า 6,000 ไร่ พร้อมพื้นที่แหล่งป่าชายเลนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของจังหวัด โดยมีสะพานไม้ตลอดระยะทาง 2.3 กม. ที่ยังสามารถเชื่อมต่อไปยังอนุสรณ์สถานเรือรบหลวงประแสได้ด้วย จุดเด่นของทุ่งก็คือ มีต้นโปรง หรือโปง ที่ขึ้นอย่างหนาแน่น ในแต่ละช่วงเวลาแสงที่ส่องมายังต้นโปรงจะมีหลายสี 
True{ }
800x450_บ้านกะเพรา_04
ของดีขึ้นชื่อ
ร้านขนมชารส บ้าใบ้
ขนมชารส หรือขนมกะลา ถือว่าเป็นขนมที่มีเฉพาะที่ประแสเท่านั้น ทำมาจากน้ำตาลและมะพร้าวกะทิ ด้วยสัดส่วนที่เท่ากัน ผสมและคนให้เข้ากันในกะลา หรือกระบวย จากนั้นปล่อยให้เริ่มแห้งแล้วนำไปผิงไฟสักหน่อยเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว ร้านที่ขึ้นชื่อที่สุดเห็นจะเป็น "ขนมชารส ร้านบ้าใบ้"
True{ }
800x450_บ้านกะเพรา_05
เมนูต้องลอง
ก๋วยเตี๋ยวกั้งบ้านเพ

เป็นร้านอาหารที่นำกั้งไปเป็นส่วนผสมในอาหารชนิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวกั้ง นำมาทำเป็นต้มยำหรือเย็นตาโฟก็ได้ หรือจะเลือกเป็นผัดไทยกั้ง เรียกได้ว่างานนี้น้ำลายสอกันทีเดียว ไม่เพียงแค่กั้งนะ แต่อาหารอื่นๆ ก็มีให้เลือกทานเช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นไก่ทอดสูตรเกาหลี หอยจ้อทอดหอมๆ หมูชะมวง ข้าวผัดปูร้อนๆ

800x450_บ้านกะเพรา_06
เมนูต้องลอง
ครัวมารวย
ร้านอาหารขึ้นชื่อในปากน้ำประแส ที่เปิดทำการตั้งแต่ 10.00-22.00 น. สำหรับอาหารทะเลที่ขึ้นชื่อ ไม่ว่าจะเป็น ปลากะพงทอดน้ำปลา ทานคู่กับน้ำจิ้มซีฟู๊ดสูตรเด็ด แกงส้มไข่ปลาริวกิวทานคู่กับไข่เจียวร้อนๆ ทะเลเดือดพร้อมข้าวสวยหุงใหม่ๆ ทานคู่กับผักกระชับผัดน้ำมันหอย ทอดมัน สลัดผักสดๆ เมี่ยงปลาทู ส้มตำทะเล หอยจ้อทอด หลนปูแสนอร่อย พร้อมกับหมูทอดน้ำปลากรอบ
กำลังโหลดข้อมูล
การเดินทาง
ใช้ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (กรุงเทพฯ-ชลบุรี หรือมอเตอร์เวย์) ไปจนถึงอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะ ทางประมาณ 120 กิโลเมตร จากนั้นแยกซ้ายเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 36 อีกประมาณ 60 กิโลเมตร จนถึง อำเภอเมืองฯ จังหวัดระยอง รวมระยะทางประมาณ 180 กิโลเมตร  (ที่มา: paiduaykan.com)
มีรถโดยสารธรรมดาและรถโดยสารปรับอากาศของบริษัท ขนส่ง จำกัด และของเอกชน สายกรุงเทพฯ-ระยอง ออกจากสถานีขนส่งสายตะวันออกหรือเอกมัย ถนนสุขุมวิท และสถานีขนส่งสายเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ หรือหมอชิต 2 ถนนกำแพงเพชร 2 ทุกวัน วันละหลายเที่ยว ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง สอบถามรายละเอียดได้ที่บริษัท ขนส่ง จำกัด โทร.1490 www.transport.co.th (ที่มา: paiduaykan.com)
ไม่พบข้อมูลการเดินทาง
ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนไทยด้วยโครงการเน็ตประชารัฐ
อยากขายของออนไลน์หรือทำโฮมสเตย์ หมู่บ้านคุณก็ทำได้แล้ววันนี้