กรุณารอสักครู่...
Close

Smile Hub เข้าใจทุกปัญหาสุขภาพจิต

Smile Hub
วันที่: 5 กันยายน 2560

เนื่องด้วยความเคร่งเครียดในสังคมปัจจุบันทำให้คนยุคใหม่มักประสบปัญหาด้านสุขภาพจิตในการดำรงชีวิต ทำให้แอปพลิเคชัน Smile Hub ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ข้อมูลความรู้ที่ง่ายต่อความเข้าใจ รวมถึงแบบประเมินทางสุขภาพจิตที่สามารถทำและประเมินผลผ่านออนไลน์ ซึ่งสร้างโดยกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข


Smile Hub นำเสนอผ่านฟังก์ชันหลักในการให้ข้อมูล แบบทดสอบ แบบประเมินผลทางสุขภาพจิต และผลการประเมินดวงความสุขของคุณรวมถึงคำแนะนำจากบุคลากรที่มีความรู้ทางสุขภาพจิตที่สามารถนำไปปฏิบัติตามได้ ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของการใช้เทคโนโลยีที่เข้ากับยุคสมัยโดยใช้แบบประเมินในการวิเคราะห์เพื่อนำไปประมวลผลผ่านขั้นตอน ดังนี้


  1. เริ่มแรกผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือในระบบ Android สามารถค้นหาแอปพลิเคชันนี้ที่ช่องสืบค้นด้วยการพิมพ์คำว่า "Smile Hub"
  2. เมื่อดาวน์โหลดเสร็จสิ้น แอปพลิเคชันจะเข้าสู่หน้าแรกในเมนูหลักซึ่งจะเป็นภาพการ์ตูนแสดงสัญลักษณ์บุคคลใน 4 ช่วงวัย ประกอบด้วย เด็กแรกเกิด-11 ปี, วัยรุ่น 12-17 ปี, วัยทำงาน 18-60 ปี และผู้สูงวัย 60 ปีขึ้นไป โดยผู้ใช้งานสามารถคลิกเลือกตามกลุ่มที่ต้องการทดสอบได้
  3. หลังจากเลือกช่วงวัยเรียบร้อยแล้ว ระบบจะดำเนินการเข้าสู่แบบประเมินด้านสุขภาพจิต ซึ่งจะจำแนกหัวข้อที่แตกต่างตามกลุ่มวัย ไล่ตั้งแต่เรื่องการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการในกลุ่มเด็กปฐมวัย แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ในเด็กและวัยรุ่น รวมถึงภาวะซึมเศร้า แบบประเมินวิเคราะห์ความเครียดด้วยตนเองในวัยทำงาน และแบบประเมินสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ
  4. หลังจากทำแบบประเมินเสร็จสิ้น ระบบจะดำเนินการประมวลผล พร้อมรับคำแนะนำจากผลในแบบประเมิน รวมถึงยังสามารถแชร์ไปยังเฟซบุ๊กได้ด้วย 

นอกจากนี้ แอปพลิเคชัน Smile Hub ยังนำเสนอความรู้ รวมถึงแนวทางการปฏิบัติตนจากผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต เพื่อการนำไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาอารมณ์ ความคิด สุขภาพจิตของตนและคนใกล้ชิด ซึ่งจะเป็นการป้องกันปัญหาสุขภาพจิตเบื้องต้นในเมนูมุมความรู้ ขณะที่ในเมนูดวงความสุขจะเป็นลูกเล่นสนุกๆ ที่แอปพลิเคชันนี้จะให้ผู้ใช้งานเขย่ามือถือเพื่อเสี่ยงดวงและได้รับคำนายเป็นความรู้ด้านสุขภาพจิต ซึ่งเราสามารถแชร์ไอเดียและความรู้เหล่านี้ไปสู่โซเชียลมีเดียได้อีกด้วยทั้งนี้ แอปพลิเคชัน Smile Hub สามารถดาวน์โหลดใช้งานได้ในระบบAndroid


สำหรับโครงการเน็ตประชารัฐ เป็นโครงการสำคัญที่รัฐสนับสนุนงบประมาณในการขยายเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเข้าหมู่บ้านที่ห่างไกล หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้ใช้งานไทยจะได้ใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตอย่างเท่าเทียม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่ว่าจะเป็น ด้านการดำเนินชีวิต หรือการดูแลรักษาสุขภาพให้ดีขึ้น เพื่อผลักดันให้ทุกคนสามารถขับเคลื่อนประเทศไปสู่ยุค 4.0 ได้อย่างแข็งแรงด้วยสุขภาพกายและจิตใจที่ดี