กรุณารอสักครู่...
Close

Rama Channel โดย รพ.รามาธิบดี

Ramachannel
วันที่: 5 กันยายน 2560

จากการที่ปัจจุบันผู้คนสมัยใหม่มักจะใช้โทรศัพท์มือถือ หรือสมาร์ทโฟนในการรับรู้ข่าวสารมากขึ้น เนื่องจากเป็นเครื่องมือใกล้ตัวที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวัน จึงทำให้โรงพยาบาลรามาธิบดี สถานพยาบาลของรัฐ ภายใต้สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ต่อยอด Rama Channel โดยพัฒนาและจัดทำเป็นแอปพลิเคชันเพื่อเข้าถึงคนยุคใหม่ให้มากขึ้น ด้วยการนำเสนอความรู้ด้านการแพทย์อย่างครบวงจร


ซึ่งผู้ใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือสามารถเข้าใช้บริการแอปพลิเคชัน Rama Channel โดยผ่านขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้

  1. เริ่มแรกผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือในระบบ iOS และ Android สามารถค้นหาแอปพลิเคชันนี้ที่ช่องสืบค้นด้วยการพิมพ์คำว่า "Rama Channel"
  2. เมื่อดาวน์โหลดเสร็จสิ้น แอปพลิเคชันจะเข้าสู่หน้าแรกในเมนูหลักโดยจะควบคุมด้วยปุ่ม คลิกที่นี่ เป็นจุดกึ่งกลางหลักในการเข้าสู่เมนูย่อยอื่นๆ
  3. ผู้ใช้งานสามารถเลือกเข้าดูเมนูย่อยต่างๆ โดยกรอกอีเมลลงในช่องลงทะเบียนสมาชิกเพื่อเข้าสู่เมนูที่จะนำเสนอสาระความรู้ด้านการแพทย์ต่างๆ ประกอบด้วย ตารางพบแพทย์ ดูรายการ รายการโปรด คลิปสุขภาพ ข่าว และโซเชียล
  4. เมื่อเข้าสู่หน้าเมนูย่อย ระบบจะแสดงผลการใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ดูรายการจะนำเสนอวิดีโอ live สดรายการของ Rama Channel คลิปสุขภาพจะนำเสนอวิธีดูแลสุขภาพ เป็นต้น โดยที่แถบมุมบนด้านซ้ายจะเป็นการกลับเข้าสู่เมนูหลัก ขณะที่แถบด้านล่างจะแสดงเมนูย่อย เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงหมวดหมู่อื่น
  5. ในเมนูโซเชียลระบบจะทำการเชื่อมต่อไปยังเพจหลักของ Rama Channel เพื่อให้ผู้ใช้งานสะดวกในการติดตามสาระความรู้ด้านการแพทย์ด้วยเครื่องมือทางโซเชียลมีเดียอื่น ๆ ด้วย


จะเห็นได้ว่า ด้วยความที่ปัจจุบันคนไทยยุคใหม่เริ่มมีความนิยมในการใช้โทรศัพท์มือถืออย่างแพร่หลาย จึงทำให้รายการต่างๆ จำเป็นต้องสนองตอบต่อพฤติกรรมของคนยุคใหม่ด้วยเช่นกัน ซึ่ง Rama Channel ก็เป็นอีกหนึ่งแอปพลิเคชันที่พร้อมจะมอบสาระความรู้ด้านการแพทย์ที่ดีให้กับประชาชน เพื่อช่วยขับเคลื่อนสังคมไทยให้มีสุขภาพดีทั้งนี้ แอปพลิเคชัน Rama Channel สามารถดาวน์โหลดใช้งานได้ทั้งในระบบ iOS และ Android


สำหรับโครงการเน็ตประชารัฐ เป็นโครงการสำคัญที่รัฐสนับสนุนงบประมาณในการขยายเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเข้าหมู่บ้านที่ห่างไกล หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้ใช้งานไทยจะได้ใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตอย่างเท่าเทียม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่ว่าจะเป็น ด้านการดำเนินชีวิต หรือการดูแลรักษาสุขภาพให้ดีขึ้น เพื่อผลักดันให้ทุกคนสามารถขับเคลื่อนประเทศไปสู่ยุค 4.0 ได้อย่างแข็งแรงด้วยสุขภาพกายและจิตใจที่ดี