กรุณารอสักครู่...
Close

ควบคุมอาหาร เผาผลาญแคลอรีด้วย FoodiEat

วันที่: 6 กันยายน 2560


สืบเนื่องจากการอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดีด้วยการออกกำลังกาย และสอดคล้องกับการรับประทานอาหารให้เหมาะสมต่อร่างกาย จึงทำให้แอปพลิเคชัน FoodiEat ได้ถูกริเริ่มและพัฒนาจากหลายหน่วยงานของภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็น ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (Nectec) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข


ความร่วมมือดังกล่าวได้ถ่ายทอดออกมาในรูปแบบแอปพลิเคชัน FoodiEat ด้วยแนวคิดข้างต้น เพื่อช่วยให้คนรุ่นใหม่ได้มองเห็นถึงความสำคัญในการบริโภคอาหารและการออกกำลังกายในแต่ละวัน สำหรับใช้เป็นแนวทางดูแลสุขภาพตนเองเบื้องต้น ผ่านไอเดียสนุกๆ ที่สามารถประมวลผลและนำมาประเมินการดูแลสุขภาพตัวเองได้ ผ่านขั้นตอน ดังนี้

  1. เริ่มแรกผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือในระบบ iOS และ Android สามารถค้นหาแอปพลิเคชันนี้ที่ช่องสืบค้นด้วยการพิมพ์คำว่า "foodieat"
  2. เมื่อดาวน์โหลดเสร็จสิ้น แอปพลิเคชันจะเข้าสู่หน้าแรกโดยระบบจะให้ผู้ใช้งานลงทะเบียนด้วยอีเมล จากนั้น ผู้ใช้งานจะต้องกรอกข้อมูลส่วนตัว ไม่ว่าจะเป็นวันเกิด เพศ ส่วนสูง น้ำหนัก รวมถึงสัดส่วน ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการประมวลผลการใช้งาน 
  3. หลังจากกรอกข้อมูลส่วนตัวเสร็จสิ้น จะมีแถบสีฟ้าและสีส้มแสดงผลเป็นหน่วยกิโลแคลอรี ซึ่งสีฟ้าหมายถึงการออกกำลังกาย ส่วนสีส้มคือการรับประทานอาหารในแต่ละวัน ขณะที่ตาชั่งตรงกลางทำหน้าที่วัดน้ำหนักทั้งสองอย่างให้สมดุล โดยที่ด้านล่างจะเป็นสาระความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับการออกกำลังกาย
  4. การใช้งานเมนูอาหารนั้น ผู้ใช้งานสามารถเข้าไปใส่ข้อมูลได้อย่างง่ายดาย ซึ่งในเมนูอาหารจะแบ่งเป็นหมวดอาหารมากมาย เช่น อาหารจานเดียว เครื่องดื่ม เป็นต้น โดยมีแถบสืบค้นช่วยให้เราสามารถกรอกข้อมูลเข้าไป จากนั้น ระบบจะสอบถามจำนวนเพื่อคำนวณกิโลแคลอรีของอาหารที่เรารับประทานเข้าไปในแต่ละวัน
  5. ส่วนอีกด้านคือการออกกำลังกายก็จะมีชนิดและวิธีการออกกำลังกายในรูปแบบต่างๆ ตั้งแต่เดิน วิ่ง ไปจนถึงการเล่นกีฬา ซึ่งหลังจากกรอกเสร็จ ระบบจะสอบถามถึงระยะเวลาการออกกำลังกายในกิจกรรมนั้น
  6. เมื่อเราข้อมูลทั้งสองด้านเรียบร้อย ระบบจะทำการประมวลผลด้วยการวิเคราะห์เป็นตัวเลขออกมาว่า ในวันนั้นคุณได้รับพลังงานจากอาหารทั้งหมดเท่าใด ซึ่งจะแบ่งออกเป็นเปอร์เซ็นต์ของคาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีนด้วย ขณะที่ด้านล่างจะแสดงผลการเผาผลาญกิโลแคลอรีจากการออกกำลังกาย
  7. เมื่อได้ตัวเลขข้อมูลครบถ้วน ผู้ใช้งานสามารถเข้าไปที่เมนูการตั้งค่า โดยเข้าไปที่ข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเราสามารถตรวจสอบว่า ปัจจุบันร่างกายของเรามีค่าดัชนีมวลกาย (BMI) เท่าใดเพื่อทำให้ผู้ใช้งานสามารถวางแผนได้ว่า ร่างกายของเราต้องควบคุมน้ำหนักแบบใดเพื่อให้สุขภาพดี


และนี่ก็คืออีกหนึ่งแอปพลิเคชันดีๆ ที่คนรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพ ไม่ควรพลาดที่จะลองเข้าไปใช้งานกัน โดยแอปพลิเคชัน FoodiEat สามารถดาวน์โหลดใช้งานได้ทั้งในระบบ iOS และ Android


สำหรับโครงการเน็ตประชารัฐ เป็นโครงการสำคัญที่รัฐสนับสนุนงบประมาณในการขยายเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเข้าหมู่บ้านที่ห่างไกล หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้ใช้งานไทยจะได้ใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตอย่างเท่าเทียม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่ว่าจะเป็น ด้านการดำเนินชีวิต หรือการดูแลรักษาสุขภาพให้ดีขึ้น เพื่อผลักดันให้ทุกคนสามารถขับเคลื่อนประเทศไปสู่ยุค 4.0 ได้อย่างแข็งแรงด้วยสุขภาพกายและจิตใจที่ดี