กรุณารอสักครู่...
Close

Museum Pool ล่วงรู้อดีตผ่านพิพิธภัณฑ์

Museum-Pool-THB
วันที่: 20 กันยายน 2560

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบันที่ได้เปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตของคนรุ่นเดิมไปสู่อีกรุ่น ทำให้ข้อมูล ข่าวสาร รวมถึงแหล่งความรู้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกวันทั่วโลก จึงทำให้การเรียนรู้ไม่เคยหยุดนิ่ง ไม่ว่าจะเป็นในวัยเด็ก หรือว่าวัยผู้ใหญ่ ทุกอย่างสามารถหยิบจับมาเป็นความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไปโดยเผยแพร่ผ่านสื่อและช่องทางต่าง ๆ บนโลกออนไลน์


ทำให้ปัจจุบัน แอปพลิเคชันจำนวนมากได้ถูกริเริ่มและพัฒนาให้สอดคล้องกับรูปแบบการใช้งานของคนยุคดิจิทัล รวมถึงลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงแหล่งความรู้อย่างเสมอภาคในยุค 4.0 ที่ทุกคนสามารถรับรู้ข้อมูลเดียวกันได้ไม่ว่าจะเป็นคนในเมืองหรือคนในพื้นที่ห่างไกลที่จะสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงด้วยโครงการเน็ตประชารัฐที่รัฐสนับสนุนงบประมาณในการขยายเครือข่าย ซึ่งครั้งนี้ เน็ตประชารัฐ จะมาแนะนำ แอปพลิเคชันเพื่อการศึกษา ให้คนทุกเพศ ทุกวัย และพื้นที่ห่างไกลได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียม


Museum Pool

ปัจจุบันคงปฏิเสธไม่ได้ว่า การเรียนรู้นั้นบางครั้งเราก็สามารถใช้อดีตนำมาเรียนรู้ปัจจุบัน ซึ่งองค์ความรู้และประวัติศาสตร์ก็มักบอกเล่าเรื่องราวที่เคยผ่านมา และด้วยแนวคิดแห่งการเรียนรู้จึงทำให้ประเทศไทยได้เกิดการสร้างพิพิธภัณฑ์เพื่อสะสมแหล่งความรู้ทางวัฒนธรรมในอดีต และก่อให้เกิดเป็นแอปพลิเคชัน Museum Pool โดยการพัฒนาของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ NECTEC ได้จัดทำการเข้าถึงแหล่งพิพิธภัณฑ์ให้คนยุคใหม่เข้าถึงได้อย่างสะดวกสบาย เพียงผ่านขั้นตอน ดังนี้ 


  1. เริ่มแรกผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือในระบบ iOS และ Android สามารถค้นหาแอปพลิเคชันนี้ที่ช่องสืบค้นด้วยการพิมพ์คำว่า “Museum Pool
  2. เมื่อดาวน์โหลดเสร็จสิ้น แอปพลิเคชันจะเข้าสู่ระบบได้จากการเชื่อมต่อ Line Account ส่วนตัว หรือ Facebook เพื่อเข้าใช้งาน จากนั้น ผู้ใช้งานจะเลือกภาษาในการใช้งานซึ่งจะแบ่งเป็น 3 ภาษา ประกอบด้วย ไทย อังกฤษ และจีน
  3. การใช้งานนั้นจะมีเพียงเมนูหลัก โดยเป็น( การ)นำเสนอแหล่งข้อมูลพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเลือกเข้าไปชมดูพิพิธภัณฑ์ที่เลือก โดยที่ด้านในจะเป็นการรวบรวมมรดกทางวัฒนธรรม พร้อมความรู้เชิงข้อมูลและประวัติความเป็นมา
  4. ขณะเดียวกัน แอปพลิเคชันนี้ยังช่วยอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ใช้งานที่ต้องการเข้าไปรับชมสถานที่จริง ด้วยการให้ข้อมูลแผนที่ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเดินทางไปถึงที่หมายได้อย่างถูกต้องด้วย  

จะเห็นได้ว่า มรดกทางวัฒนธรรมก็นับเป็นแหล่งความรู้ชั้นเยี่ยมเช่นกัน เสมือนการที่เรานำอดีตมาเพื่อสอนปัจจุบัน ซึ่งนอกจากความรุ้ในเชิงอนุรักษ์แล้วแอปพลิเคชัน Museum Pool ยังได้ถ่ายทอดมรดกทางศิลปวัฒนธรรมเพื่อไปสู่คนรุ่นใหม่ให้ช่วยสืบสานมรดกเหล่านี้ให้คงอยู่สืบไปในยุคดิจิทัล

museum-pool-p1


ทั้งนี้ แอปพลิเคชัน Museum Pool สามารถดาวน์โหลดใช้งานได้ในระบบ iOS และ Android


สำหรับโครงการเน็ตประชารัฐ เป็นโครงการสำคัญที่รัฐสนับสนุนงบประมาณในการขยายเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเข้าหมู่บ้านที่ห่างไกล หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้ใช้งานไทยจะได้ใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตอย่างเท่าเทียม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่ว่าจะเป็น การศึกษา และการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อผลักดันให้ทุกคนสามารถช่วยกันขับเคลื่อนประเทศไทยให้เติบใหญ่ด้วยศักยภาพในยุค 4.0 อย่างทัดเทียม