กรุณารอสักครู่...
Close

Smart Labour รอบรู้เรื่องแรงงาน

Smart-Labour-THB

การทำงานเป็นการดำเนินชีวิตของมนุษย์ทุกคนในวัยทำงาน เพื่อหารายได้มาดำรงชีวิต ซึ่งในอดีตการเข้าถึงแหล่งหางานจะสามารถทำได้ยาก เนื่องจากจะต้องตรวจเช็กข้อมูลจากสำนักงาน หรือส่วนมากก็มาจากภาคเอกชนเป็นแหล่งรวบรวมเพื่อธุรกิจ จึงทำให้สำนักงานปลัด กระทรวงแรงงาน ได้ริเริ่มและพัฒนาให้เกิดการเข้าถึงแหล่งงานและความรู้ด้านแรงงานแก่คนหมู่มากในการนำเสนอโอกาสด้วยการสร้างแอปพลิเคชัน Smart Labour เพื่อรองรับคนในวัยทำงาน


เนื่องด้วยการเข้าถึงแหล่งงานในอดีตของคนไทยในการสมัครงานเข้าสู่องค์กรต่าง ๆ นั้นอาจจะต้องเสียเวลาหรือสิ้นเปลืองทรัพย์สินในการเดินทางเพื่อไปสู่งานในเป้าหมาย จึงทำให้แอปพลิเคชันนี้ได้เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองแนวคิดการเข้าถึงงาน รวมถึงความรู้กับแรงงานหลากหลายประเภท และยิ่งเน็ตประชารัฐได้ตอบสนองอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไปสู่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลมากขึ้นก็ยิ่งทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งงานได้สะดวกสบายยิ่งขึ้นผ่านแอปพลิเคชันในขั้นตอน ดังนี้


  1. เริ่มแรกผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือในระบบ iOS และ Android สามารถค้นหาแอปพลิเคชันนี้ที่ช่องสืบค้นด้วยการพิมพ์คำว่า “Smart Labour
  2. เมื่อดาวน์โหลดเสร็จสิ้น แอปพลิเคชันจะเข้าสู่หน้าหลักโดยมีเมนูหลักในแอปพลิเคชันนี้คือ บริการด้านแรงงานที่จะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกหมวดหมู่เข้าไปใช้บริการ ประกอบด้วย ค้นหาตำแหน่งงาน ตรวจสอบเงินสะสม (กรณีชราภาพ) ร้องเรียน/ร้องทุกข์ด้านสวัสดิการแรงงาน รวมถึงกำหนดการฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
  3. การใช้งานในแอปพลิเคชันนี้ ผู้ใช้งานจะต้องกรอกข้อมูลด้วยบัตรประชาชนในการเข้าใช้งานเบื้องต้นเพื่อเข้าสู่ระบบในการใช้บริการ ซึ่งหลังจากกรอกตัวเลข 13 หลักเรียบร้อย ระบบจะนำเข้าสู่บริการในหมวดหมู่ต่าง ๆ ที่ผู้ใช้งานได้เลือกไว้
  4. โดยเมนู ค้นหาตำแหน่ง และฝึกอบรมนั้น ผู้ใช้งานสามารถเข้าไปดูรายละเอียดด้านในที่จะอัพเดทให้ผู้ใช้งานได้เห็น โดยการค้นหาตำแหน่งงานที่ผู้ใช้งานสามารถกรอกรายละเอียดในช่องสืบค้นด้านงานที่สนใจได้ ซึ่งระบบจะประมวลผลงานที่ผู้ใช้งานสนใจออกมาให้เลือก เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งงาน เช่นเดียวกับการฝึกอบรมและทดสอบฝีมือแรงงานก็จะมีกำหนดการให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกเข้าไปดูการฝึกอบรมที่ตนเองสนใจได้
  5. ส่วนเมนูตรวจสอบเงินสะสม และร้องเรียน จะเป็นการนำเสนอบริการที่ผู้ใช้งานสามารถเข้าไปใช้บริการเพื่อตรวจสอบและร้องเรียนได้ด้วยการแจ้งผ่านแอปพลิเคชัน 

smart-labor1

ทั้งนี้ Smart Labour จึงนับเป็นอีกแอปพลิเคชันที่คนทำงานสมควรจะมีติดเครื่องไว้ เพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งงานต่าง ๆ ขณะที่ในเมนูติดต่อมุมขวาล่างของแอปพลิเคชันก็เป็นการรวบรวมหมายเลขสายด่วนด้านแรงงานต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถโทรศัพท์เพื่อสอบถามบริการด้านแรงงานได้อย่างสะดวก เพียงแค่กด call ระบบจะเชื่อมต่อข้อมูลกับโทรศัพท์และโทรออกไปสู่ปลายสายที่กำหนดไว้ด้วย


แอปพลิเคชัน Smart Labour สามารถดาวน์โหลดใช้งานได้ในระบบ iOS และ Android


สำหรับโครงการเน็ตประชารัฐ เป็นโครงการสำคัญที่รัฐสนับสนุนงบประมาณในการขยายเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเข้าหมู่บ้านที่ห่างไกล หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้ใช้งานไทยจะได้ใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตอย่างเท่าเทียม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่ว่าจะเป็น การดำเนินชีวิต การดำเนินธุรกิจ รวมถึงการทำงาน เพื่อผลักดันให้ทุกคนสามารถช่วยกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปสู่ยุค 4.0 ได้อย่างทัดเทียม