กรุณารอสักครู่...
Close

ราชบัณฑิต อ่าน-เขียนอย่างไร สร้างความเข้าใจใหม่ให้คนไทย

Read-Write-THB
วันที่: 21 กันยายน 2560

ประวัติในอดีตที่พ่อขุนรามคำแหงได้ประดิษฐ์ตัวอักษรไทยมาเพื่อใช้เมื่อปี พ.ศ.1826 ก่อนที่อักษรไทยจะถูกพัฒนาต่อยอดมาในรูปแบบการเขียนและอ่าน เพื่อสร้างอัตลักษณ์ในการสื่อสารให้เกิดความเข้าใจตรงกันของคนไทยตั้งแต่อดีต แต่ด้วยยุคสมัยที่ได้ผ่านพ้นไปและความเจริญเติบโตของโลกทำให้เกิดคำเขียนใหม่ ๆ เกิดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับการดำรงชีวิตของคนยุคใหม่ จึงทำให้มีมาตรฐานในการกำหนดการใช้คำเพื่อให้เกิดความเข้าใจในความหมายที่ไม่คลาดเคลื่อนกันและการสื่อสารที่ไม่ผิดความหมายเพื่ออนุรักษ์ภาษาไทยเอาไว้


จากแนวคิดดังกล่าวจึงทำให้ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ได้จัดทำแอปพลิเคชัน “ราชบัณฑิตยสถานโมไบล์ : อ่านอย่างไรและเขียนอย่างไร” ขึ้นมาเพื่อให้เข้าถึงการใช้งานของยุคใหม่มากขึ้น ซึ่งใช้ในการอ่าน-เขียน เพื่อสร้างความเข้าใจให้ถูกต้อง ตรงกัน เพียงผ่านขั้นตอนง่าย ๆ ดังนี้  


  1. เริ่มแรกผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือในระบบ iOS และ Android สามารถค้นหาแอปพลิเคชันนี้ที่ช่องสืบค้นด้วยการพิมพ์คำว่า "ราชบัณฑิตยสถาน  โมไบล์ : อ่านอย่างไรและเขียนอย่างไร"
  2. เมื่อดาวน์โหลดเสร็จสิ้น แอปพลิเคชันจะเข้าสู่หน้าหลัก โดยมีแถบเมนูด้านล่าง 5 เมนู ประกอบด้วย อ่านอย่างไร เขียนอย่างไร ประวัติค้นหา บุ๊กมาร์ก และข้อมูลอื่น ๆ
  3. การใช้งานหลักนั้นจะอยู่ในเมนู อ่านอย่างไร และเขียนอย่างไร โดยที่ผู้ใช้งานสามารถกรอกคำในช่องค้นหา ซึ่งระบบทำการค้นหาคำที่ผุ้ใช้งานระบุในระบบ ซึ่งเมื่อค้นพบก็จะมีคำอ่านที่เว้นวรรคตอน เพื่อให้การอ่านถูกต้อง รวมถึงการเขียนอย่างไร ระบบจะประมวลผลตามการค้นหาคำในระบบ เพื่อให้ผู้ใช้งานได้นำคำที่ถูกต้องและถูกความหมายไปใช้ได้อย่างเหมาะสม โดยที่ทั้ง 2 เมนูนี้จะถูกรวบรวมในเมนูที่ 3 คือประวัติค้นหาด้วย
  4. ส่วนเมนูข้อมูลอื่น ๆ จะเป็นการนำเสนอชุดคำในระบบที่ถูกจัดเก็บรวบรวมในหมวดหมู่ต่าง ๆ อย่างเป็นระเบียบ ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเข้าไปใช้งานได้อย่างสะดวกสบาย 

จะเห็นได้ว่า ภาษาไทยก็นับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่งเช่นกัน และมีความสำคัญในแง่ของการสื่อสารเช่นกันเพื่อสร้างเข้าใจให้ตรงกัน ซึ่งนอกจากการให้ความรู้อย่างถูกต้องและแม่นยำแล้ว แอปพลิเคชัน ราชบัณฑิตยสถานโมไบล์ : อ่านอย่างไรและเขียนอย่างไร ยังช่วยให้ผู้ใช้งานตรวจสอบคำที่อาจจะอ่านหรือเขียนยาก เพื่อนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมด้วยทั้งนี้ แอปพลิเคชัน ราชบัณฑิตยสถาน โมไบล์ : อ่านอย่างไรและเขียนอย่างไร สามารถดาวน์โหลดใช้งานได้ในระบบ iOS และ Android


สำหรับโครงการเน็ตประชารัฐ เป็นโครงการสำคัญที่รัฐสนับสนุนงบประมาณในการขยายเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเข้าหมู่บ้านที่ห่างไกล หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้ใช้งานไทยจะได้ใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตอย่างเท่าเทียม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่ว่าจะเป็น การศึกษา และการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อผลักดันให้ทุกคนสามารถช่วยกันขับเคลื่อนประเทศไทยให้เติบใหญ่ด้วยศักยภาพในยุค 4.0 อย่างทัดเทียม