กรุณารอสักครู่...
Close

แม่นยำทุกคำกับแอปพลิเคชันราชบัณฑิตยสถาน พจนานุกรม

THAI-DICT_THB
วันที่: 20 กันยายน 2560

ประวัติในอดีตที่พ่อขุนรามคำแหงได้ประดิษฐ์ตัวอักษรไทยมาเพื่อใช้เมื่อปี พ.ศ.1826 ก่อนที่อักษรไทยจะถูกพัฒนาต่อยอดมาในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงการใส่ความหมายของคำแต่ละคำ เพื่อสร้างความเข้าใจให้ตรงกันของคำในภาษาไทยตั้งแต่อดีต แต่ด้วยยุคสมัยที่ได้ผ่านพ้นไปและความเจริญเติบโตของโลกทำให้เกิดคำใหม่ ๆ ขึ้นมา รวมถึงความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยี ทำให้พจนานุกรมจำเป็นต้องมีการรวบรวมข้อมูลใหม่และเพื่อให้เข้าถึงคนยุคใหม่ได้ง่าย จึงพัฒนาและเกิดเป็นแอปพลิเคชัน “ราชบัณฑิตยสถานโมไบล์ : พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.. ๒๕๕๔


จากการที่ก่อนหน้านี้การใช้งานเพื่อเทียบคำที่ถูกต้องนั้น พจนานุกรมจะหมายถึงหนังสือสิ่งพิมพ์เล่มหนาที่บรรจุความหมายของคำในภาษาไทยเอาไว้ ในคัมภีร์แห่งคลังคำ แต่ด้วยรูปแบบของคนยุคใหม่จึงทำให้ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ได้อำนวยความสะดวกด้วยการรวบรวมคำศัพท์ลงในแอปพลิเคชัน เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน เพียงผ่านขั้นตอนง่าย ๆ ดังนี้  


  1. เริ่มแรกผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือในระบบ iOS และ Android สามารถค้นหาแอปพลิเคชันนี้ในช่องสืบค้นด้วยการพิมพ์คำว่า "ราชบัณฑิตยสถานโมไบล์ : พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.. ๒๕๕๔"
  2. เมื่อดาวน์โหลดเสร็จสิ้น แอปพลิเคชันจะเข้าสู่หน้าหลัก โดยมีแถบเมนูด้านล่าง 5 เมนู ประกอบด้วย ค้นหาศัพท์ ค้นหาตามหมวดอักษร ประวัติค้นหา บุ๊กมาร์ก และข้อมูลอื่น ๆ
การใช้งานหลักนั้นจะอยู่ในเมนู ค้นหาศัพท์ ค้นหาตามหมวดอักษร ซึ่งผู้ใช้งานสามารถกรอกคำศัพท์ หรือเริ่มต้นหาตามหมวดอักษร โดยที่ระบบจะประมวลผลตามการค้นหา ซึ่งหลังจากค้นพบ ระบบจะแสดงความหมายของคำนั้น ๆ ออกมาให้ผู้ช้งานได้รับรู้ได้อย่างสะดวก โดยที่การค้นหาทั้ง 2 หมวดจะถูกเก็บรวบรวมในส่วนเมนูที่ 3 ในเมนูประวัติค้นหา 


ทั้งนี้ แอปพลิเคชัน ราชบัณฑิตยสถานโมไบล์ : พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.. ๒๕๕๔ นับเป็นอีกแอปพลิเคชันที่คนไทยทุกคนควรมีติดไว้ เนื่องจากเป็นคัมภีร์แห่งคลังคำไทยช่วยให้ผู้ใช้งานตรวจสอบคำที่อาจจะอ่านหรือเขียนยาก เพื่อนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมด้วย


ทั้งนี้ แอปพลิเคชัน ราชบัณฑิตยสถานโมไบล์ : พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.. ๒๕๕๔ สามารถดาวน์โหลดใช้งานได้ในระบบ iOS และ Android


สำหรับโครงการเน็ตประชารัฐ เป็นโครงการสำคัญที่รัฐสนับสนุนงบประมาณในการขยายเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเข้าหมู่บ้านที่ห่างไกล หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้ใช้งานไทยจะได้ใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตอย่างเท่าเทียม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่ว่าจะเป็น การศึกษา และการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อผลักดันให้ทุกคนสามารถช่วยกันขับเคลื่อนประเทศไทยให้เติบใหญ่ด้วยศักยภาพในยุค 4.0 อย่างทัดเทียม