กรุณารอสักครู่...
Close

วิธีสร้าง Facebook Page ขายข้าว

facebook
วันที่: 13 กันยายน 2560
11 ขั้นตอนง่ายๆ ในการสร้าง Facebook Page เพื่อขายสินค้า (ข้าว) ได้ด้วยตัวเอง 
เริ่มตามได้เลย หรือ สามารถดาวโหลดได้ ที่นี่ 
ขั้นตอนที่ 1: รูป Cover Page มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการสื่อสารกับคนอ่าน ขนาดที่ดีที่สุดที่จะแสดงผลบนหน้าจอคือ 828 x 315 pixel โดยจะต้องเป็น file .png และมีขนาดไม่น้อยกว่า 100KB
ขั้นตอนที่ 1: รูป Cover Page มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการสื่อสารกับคนอ่าน ขนาดที่ดีที่สุดที่จะแสดงผลบนหน้าจอคือ 828 x 315 pixel โดยจะต้องเป็น file .png และมีขนาดไม่น้อยกว่า 100KB
ขั้นตอนที่ 2: สร้างรูป Profile เพื่อบ่งบอกแบรนด์ ควรมีขนาด 1000 x 1000 Pixels
ขั้นตอนที่ 2: สร้างรูป Profile เพื่อบ่งบอกแบรนด์ ควรมีขนาด 1000 x 1000 Pixels
ขั้นตอนที่ 3: คลิกมุมขวา จะมีสัญลักษณ์ลูกศร ให้เลือก "สร้างเพจ"
ขั้นตอนที่ 3: คลิกมุมขวา จะมีสัญลักษณ์ลูกศร ให้เลือก "สร้างเพจ"
ขั้นตอนที่ 4: คลิกภาพ "ธุรกิจหรือสถานที่ในท้องถิ่น"
ขั้นตอนที่ 4: คลิกภาพ "ธุรกิจหรือสถานที่ในท้องถิ่น"
ขั้นตอนที่ 5: เลือกหมวดหมู่ "ธุรกิจท้องถิ่น" ตามภาพ
ขั้นตอนที่ 5: เลือกหมวดหมู่ "ธุรกิจท้องถิ่น" ตามภาพ
ขั้นตอนที่ 6: กรอกข้อมูล โดยให้พิมพ์ที่ช่อง "เมือง" ตามด้วยพิมพ์ข้อมูลที่ช่อง "อำเภอ" หลังจากนั้นกด "เริ่มต้นใช้งาน"
ขั้นตอนที่ 6: กรอกข้อมูล โดยให้พิมพ์ที่ช่อง "เมือง" ตามด้วยพิมพ์ข้อมูลที่ช่อง "อำเภอ" หลังจากนั้นกด "เริ่มต้นใช้งาน"
ขั้นตอนที่ 7: ให้ใส่หมวดหมู่ของร้านที่ช่องหมวดหมู่ เช่น "ร้านกาแฟ" แล้วคลิก "บันทึกข้อมูล"
ขั้นตอนที่ 7: ให้ใส่หมวดหมู่ของร้านที่ช่องหมวดหมู่ เช่น "ร้านกาแฟ" แล้วคลิก "บันทึกข้อมูล"
ขั้นตอนที่ 8: เตรียมภาพไว้ใน Drive แล้ว upload มาเป็น profile หลังจากนั้นกด 'บันทึก'
ขั้นตอนที่ 8: เตรียมภาพไว้ใน Drive แล้ว upload มาเป็น profile หลังจากนั้นกด 'บันทึก'
ขั้นตอนที่ 9: คลิกที่ปุ่มสีเขียว เพื่อเพิ่มในรายการโปรดของเรา แล้วคลิก 'ข้าม'
ขั้นตอนที่ 9: คลิกที่ปุ่มสีเขียว เพื่อเพิ่มในรายการโปรดของเรา แล้วคลิก 'ข้าม'
ขั้นตอนที่ 10: คลิก 'ข้าม'
ขั้นตอนที่ 10: คลิก 'ข้าม'
ขั้นตอนที่ 11: คลิกเลือก 'อัพโหลดรูปภาพ' เท่านี้ก็มีหน้าร้านเป็นของตัวเองแล้วค่ะ
ขั้นตอนที่ 11: คลิกเลือก 'อัพโหลดรูปภาพ' เท่านี้ก็มีหน้าร้านเป็นของตัวเองแล้วค่ะ