กรุณารอสักครู่...
Close
เรื่องราวผลิตภัณฑ์ชุมชน
วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยว ปากบารา
มุกสตูล
อัญมณีจากอันดามัน ความงามที่บริสุทธิ์
ดูเรื่องราวสินค้า
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ทุ่งนุ้ยเจริญทรัพย์
กล้วยกรอบแก้ว
รสชาติกรอบ หวาน อร่อย คัดจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพ
ดูเรื่องราวสินค้า
บ้านควนดินดำ
ตุ๊กตาเซมัง
ของที่ระลึก จากกลุ่มสตรีบ้านควนดินดำ
ดูเรื่องราวสินค้า
บ้านสีกาย
เครื่องจักสานไม้ไผ่
ผลิตภัณฑ์สืบสานภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่น
ดูเรื่องราวสินค้า
บ้านสีกาย
ลูกประคบสมุนไพร
บรรเทาความปวดเมื่อย ช่วยคลายเส้น
ดูเรื่องราวสินค้า
บ้านควนดินดำ
หมอนดอกกาหลง
หมอนยางพาราแท้ คุณภาพที่คุ้มค่าเกินราคา
ดูเรื่องราวสินค้า
ชุมชนบ้านหัวทาง ละงู
ขนมบุหงาบูดะ
รสสัมผัสกรุบกรอบ อร่อยกลมกล่อม ละมุนละไม
ดูเรื่องราวสินค้า
กลุ่มอาชีพมุสลิมะห์
ขนมผูกรัก
ของฝากขึ้นชื่อ ได้มาเป็นต้องซื้อ
ดูเรื่องราวสินค้า
บ้านสีกาย
ขนมถั่วตัด
สินค้า OTOP พิถีพิถัน ลงรายละเอียดในทุกขั้นตอน
ดูเรื่องราวสินค้า
บ้านสร้อยศรีพัฒนา
กล้วยกรอบ ตราจันทร์ดี
หอม หวาน กรอบ อร่อย
ดูเรื่องราวสินค้า
บ้านสร้อยศรีพัฒนา
ข้าวอินทรีย์
หลีกเลี่ยงสารเคมี ใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ เพื่อการผลิตอย่างยั่งยืน
ดูเรื่องราวสินค้า
บ้านสร้อยศรีพัฒนา
ข้าวก่ำพะเยา
พืชเศรษฐกิจมากคุณค่าของจังหวัดพะเยา
ดูเรื่องราวสินค้า
บ้านสร้อยศรีพัฒนา
ข้าวหอมมะลิบ้านสร้อยศรีพัฒนา
ข้าวหอมมะลิ 100% ที่ปลูกโดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเมล็ดพันธุ์ข้าว
ดูเรื่องราวสินค้า
เน็ตประชารัฐ
ดูเรื่องราวชุมชน
หมู่บ้านต้องเช็คอิน
ดูเรื่องราวชุมชน