กรุณารอสักครู่...
Close
เรื่องราวผลิตภัณฑ์ชุมชน
บ้านสร้อยศรีพัฒนา
ข้าวอินทรีย์
หลีกเลี่ยงสารเคมี ใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ เพื่อการผลิตอย่างยั่งยืน
ดูเรื่องราวสินค้า
บ้านสร้อยศรีพัฒนา
ข้าวก่ำพะเยา
พืชเศรษฐกิจมากคุณค่าของจังหวัดพะเยา
ดูเรื่องราวสินค้า
บ้านสร้อยศรีพัฒนา
ข้าวหอมมะลิบ้านสร้อยศรีพัฒนา
ข้าวหอมมะลิ 100% ที่ปลูกโดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเมล็ดพันธุ์ข้าว
ดูเรื่องราวสินค้า
บ้านคลองคต
กะปิเคยโชคพยัพพฤกษ์
กะปิเคยของฝากขึ้นชื่อจากบ้านคลองโคลน แหล่งผลิตกะปิที่คุณภาพและราคาย่อมเยา
ดูเรื่องราวสินค้า
เน็ตประชารัฐ
ดูเรื่องราวชุมชน
หมู่บ้านต้องเช็คอิน
ดูเรื่องราวชุมชน