กรุณารอสักครู่...
Close
เรื่องราวผลิตภัณฑ์ชุมชน
บ้านหนองจิก
เข่งจักสานไม้ไผ่
ความทนทานจากธรรมชาติ
ดูเรื่องราวสินค้า
บ้านหนองจิก
ก้อนเชื้อเห็ดภูฐาน
ปลูกผลผลิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ดูเรื่องราวสินค้า
บ้านตีนธาตุ
ข้าวหอมมะลิ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
มาตรฐานการผลิตในทุกขั้นตอน
ดูเรื่องราวสินค้า
บ้านย่านยาว
กล้วยตากจิราพร
กล้วยอร่อย ต้อง 110 วัน
ดูเรื่องราวสินค้า
บ้านย่านยาว
กล้วยตากไร่วิมลวนิช
รสหวานนุ่มละมุนลิ้นเวลาได้ลิ้มลอง
ดูเรื่องราวสินค้า
บ้านย่านยาว
หมี่ซั่ว มังกรทอง
หมี่ซั่วต้นตำหรับ สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น
ดูเรื่องราวสินค้า
บ้านหนองสูง
ผ้าหมักโคลน
ผ้าทอมือ เส้นใยธรรมชาติ ความงามของรากเหง้าที่เก่าแก่
ดูเรื่องราวสินค้า
กลุ่ม ช.ปลากรอบ
ซ.ปลากรอบ (Crispy Fish)
รสเลิศระดับ 5 ดาว
ดูเรื่องราวสินค้า
บ้านบางสะใภ้
ไม้กวาดทางมะพร้าว
ของดีบ้านบางสะใภ้
ดูเรื่องราวสินค้า
บ้านเขากอบ
ผลิตภัณฑ์ไม้เทพธาโร่
ไม้เทพเจ้าแห่งสายน้ำ สัญลักษณ์แห่งความร่มเย็น
ดูเรื่องราวสินค้า
บ้านปากคลอง
น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น
ภูแก้วสมุนไพร มาตรฐาน OTOP จ.ชุมพร
ดูเรื่องราวสินค้า
บ้านดง
กาแฟขี้ชะมดบ้านดง
กลิ่นหอม ละมุนลิ้น ของดีจากแม่ฮ่องสอน
ดูเรื่องราวสินค้า
บ้านชุมชนวัดนันทาราม
วิชัยกุลเครื่องเขิน
งานหัตถกรรมโบราณ ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์
ดูเรื่องราวสินค้า
เน็ตประชารัฐ
ดูเรื่องราวชุมชน
หมู่บ้านต้องเช็คอิน
ดูเรื่องราวชุมชน