กรุณารอสักครู่...
Close
Jik-Kheng_750x450
บ้านหนองจิก จังหวัด
เข่งจักสานไม้ไผ่
ความทนทานจากธรรมชาติ
เน็ตประชารัฐ
เน็ตประชารัฐ
ที่มาของ

หลายครั้งเรามักจะเห็นภาชนะที่ไว้ใช้ใส่ผัก ผลไม้ ซึ่งภาชนะที่มักนิยมใช้ก็คือ เข่งที่จักสานโดยไม้ไผ่ เพราะนอกจากจะแข็งแรงแล้ว ยังเป็นภาชนะที่ยืดหยุ่นได้ดีตามธรรมชาติ รวมถึงยังสามารถบรรจุของได้มาก ทำให้ผู้ประกอบการหรือพ่อค้า แม่ค้ามักจะเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ชนิดนี้ในการบรรจุของสด โดยเฉพาะผัก ผลไม้

ซึ่งในชุมชนบ้านหนองจิกก็นับเป็นอีกหนึ่งแหล่งที่สามารถผลิตเข่งจักสานใบใหญ่ และสามารถผลิตได้ถึงวันละ 15 ใบของชุมชนแห่งนี้ โดยมีราคาจำหน่ายใบละ 230 บาท โดยผ่านขั้นตอนการทำงานดังนี้ 

จุดเด่น
Jik-Kheng-feature_800x450
ขั้นตอนการเข่งจักสานบ้านหนองจิก
  1. 1. นำไม้ไผ่เข้าเครื่องผ่าให้เป็นเส้นยาว โดยให้ไม้มีความกว้างประมาณ 2 เซนติเมตร หรืออาจจะมากกว่านั้น
  2. 2. การสานจะเริ่มจากก้นเข่งที่วางไม้ไผ่สลับฟันปลากันให้อยู่ในจุดกึ่งกลาง โดยมีไม้แข็งแผ่นกว้างคอยจัดระเบียบรูปทรงตรงก้นเข่ง 
  3. 3. ใช้แรงกดและกระชับเข่งให้เข้ารูปทรง โดยใช้ไม้ไผ่เรียวยาวสอดสลับฟันปลาและนำมีดมาตอกลงให้เนื้อไม้กระชับเข้ากัน
  4. 4. เมื่อสามารถขึ้นรูปได้เรียบร้อย จึงเริ่มทำขอบและหูหิ้วด้านข้างก็เป็นอันเสร็จสมบูรณ์
สินค้าอื่นๆ
บ้านหนองจิก
พวงกุญแจปั้นแป้งรูปผลไม้
พิถีพิถันสร้างสรรค์จากชุมชน
อ่านเรื่องราว
บ้านหนองจิก
ก้อนเชื้อเห็ดภูฐาน
ปลูกผลผลิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
อ่านเรื่องราว
บ้านหนองจิก
กระเป๋าของฝาก
ของฝากแบบไทย ๆ ที่คนไทยก็ใช้ได้
อ่านเรื่องราว
เน็ตประชารัฐ
ดูเรื่องราวชุมชน
บ้านหนองจิก
จังหวัด
ดูเรื่องราวชุมชน