กรุณารอสักครู่...
Close
Jik-Mushroom_750x450
บ้านหนองจิก จังหวัด
ก้อนเชื้อเห็ดภูฐาน
ปลูกผลผลิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
เน็ตประชารัฐ
เน็ตประชารัฐ
ที่มาของ

ก้อนเชื้อเห็ดภูฐาน นับเป็นอีกผลิตภัณฑ์หรือของดีทางด้านเกษตรของชุมชน ด้วยการที่พื้นที่บ้านหนองจิกมีโรงเพาะเห็ด จึงทำให้ที่นี่นับเป็นอีกพื้นที่ที่สามารถเพาะเห็ด หรือก้อนเชื้อเห็ดที่มีคุณภาพออกจำหน่ายได้

โดยการเพาะเห็ดภูฐาน ชาวบ้านในชุมชนได้ยึดตามหลักแนวคิดการปลูกผลผลิตที่สามารถยังชีพได้ด้วยตนเองตามหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถต่อยอดผลผลิตเพื่อนำมาออกมาจำหน่ายด้วย

ส่วนด้านการจำหน่ายก้อนเชื้อเห็ดภูฐานนั้นจะจัดจำหน่ายอยู่ในชุมชน รวมถึงขายออกส่งต่อตลาดในวงกว้าง ในราคาก้อนละ 10 บาท

สินค้าอื่นๆ
บ้านหนองจิก
เข่งจักสานไม้ไผ่
ความทนทานจากธรรมชาติ
อ่านเรื่องราว
บ้านหนองจิก
พวงกุญแจปั้นแป้งรูปผลไม้
พิถีพิถันสร้างสรรค์จากชุมชน
อ่านเรื่องราว
บ้านหนองจิก
กระเป๋าของฝาก
ของฝากแบบไทย ๆ ที่คนไทยก็ใช้ได้
อ่านเรื่องราว
เน็ตประชารัฐ
ดูเรื่องราวชุมชน
บ้านหนองจิก
จังหวัด
ดูเรื่องราวชุมชน