กรุณารอสักครู่...
Close
Mungkorn-mobile
บ้านย่านยาว จังหวัด
หมี่ซั่ว มังกรทอง
หมี่ซั่วต้นตำหรับ สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น
เน็ตประชารัฐ
เน็ตประชารัฐ
ที่มาของ

หมี่ซั่ว พิษณุโลก เป็นสินค้าที่สืบทอดสูตรกันมาตั้งแต่ปี 2490 เป็นสูตรต้นตำหรับจีนแคะ ใช้ในการประกอบอาหารจีน ซึ่งคนจีนนิยมบริโภคในช่วงเทศกาลมงคล เช่น ตรุษจีน


นอกจากรสชาติดั่งเดิม ได้แก่ หมี่ซั่วขาว หมี่ซั่วหยก และ หมี่ซั่วเหลืองแล้ว ในปี 2560 ทางเราเล็งเห็นถึงกระแสคนรักสุขภาพ จึงได้ผลิตสินค้าใหม่ “หมี่ซั่วไรเบอร์รี่” เพื่อตอบโจทย์คนรักสุขภาพ

จุดเด่น
Mungkorn-feature
ความเหนียวนุ่มของเส้น

หมี่ซั่วพิษณุโลกเป็นที่ขึ้นชื่อเรื่องความเหนียวนุ่ม เวลาต้มแล้วเส้นไม่เละ วิธีปรุง ต้มน้ำให้เดือดแล้วใส่หมี่ลงไปคนประมาณ 5 นาที ตักออกใส่ตะแกรง ทิ้งไว้ให้เย็นแล้วนำไปประกอบอาหาร

สินค้าอื่นๆ
บ้านย่านยาว
กล้วยตากไร่วิมลวนิช
รสหวานนุ่มละมุนลิ้นเวลาได้ลิ้มลอง
อ่านเรื่องราว
บ้านย่านยาว
กล้วยตากจิราพร
กล้วยอร่อย ต้อง 110 วัน
อ่านเรื่องราว
เน็ตประชารัฐ
ดูเรื่องราวชุมชน
บ้านย่านยาว
จังหวัด
ดูเรื่องราวชุมชน