กรุณารอสักครู่...
Close
ไม้กวาด_750x440
บ้านบางสะใภ้ จังหวัด
ไม้กวาดทางมะพร้าว
ของดีบ้านบางสะใภ้
เน็ตประชารัฐ
เน็ตประชารัฐ
ที่มาของ

ไม้กวาดทางมะพร้าว ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนชั้นดี สร้างรายได้กับสมาชิกชุมชน หมู่ 7 บ้านบางสะใภ้ ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม จนชาวบ้านผลิตไม่ทันต่อความต้องการของตลาด

ในชุมชนหมู่ 7 ส่วนใหญ่จะมีพื้นที่ปลูกต้นมะพร้าวอยู่ทุกบ้าน จึงทำให้มีวัตถุดิบจากธรรมชาติ ที่สามารถนำมาผลิตเป็นไม้กวาดทางมะพร้าวได้ โดยนำมาเหลาเอาใบออกจากก้านทั้งหมด และไปตากแดด จากนั้นนำมามัดรวมกันตามที่กำหนด และนำไปจับมัดเป็นไม้กวาดได้อย่างลงตัว

โดยชาวบ้านได้แบ่งกลุ่มกันทำหน้าที่แต่ละอย่าง เนื่องจากการจัดทำไม้กวาดทางมะพร้าวแต่ละอัน ต้องใช้ทั้งระยะเวลา ความอดทน และความร่วมมือร่วมใจในการผลิต ซึ่งถือว่าเป็นของดีของชุมชนที่มีชาวบ้านต่างๆ ภายนอกต่างนิยมรับสินค้าไปจัดจำหน่ายอีกด้วย 

จุดเด่น
ไม้กวาด_800x450_01
ทนทานตลอดอายุการใช้งาน
ด้วยจุดเด่นของไม้กวาดทางมะพร้าว อยู่ที่ความแน่นหนาของตัวไม้กวาด ซึ่งเป็นจุดเด่นสำคัญ เมื่อผู้ใช้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ สามารถใช้งานได้จนอายุของไม้กวาดทางมะพร้าวจะเสื่อมสภาพไป
สินค้าอื่นๆ
บ้านดง
กาแฟขี้ชะมดบ้านดง
กลิ่นหอม ละมุนลิ้น ของดีจากแม่ฮ่องสอน
อ่านเรื่องราว
วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยว ปากบารา
มุกสตูล
อัญมณีจากอันดามัน ความงามที่บริสุทธิ์
อ่านเรื่องราว
บ้านสร้อยศรีพัฒนา
ข้าวอินทรีย์
หลีกเลี่ยงสารเคมี ใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ เพื่อการผลิตอย่างยั่งยืน
อ่านเรื่องราว
บ้านควนดินดำ
ตุ๊กตาเซมัง
ของที่ระลึก จากกลุ่มสตรีบ้านควนดินดำ
อ่านเรื่องราว
บ้านสร้อยศรีพัฒนา
ข้าวก่ำพะเยา
พืชเศรษฐกิจมากคุณค่าของจังหวัดพะเยา
อ่านเรื่องราว