กรุณารอสักครู่...
Close
IMG_4185_750x440
บ้านตีนธาตุ จังหวัด
ข้าวหอมมะลิ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
มาตรฐานการผลิตในทุกขั้นตอน
เน็ตประชารัฐ
เน็ตประชารัฐ
ที่มาของ

อาชีพหลักของชาวบ้านใน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ คือการปลูกข้าวหอมมะลิ และสินค้าที่มีชื่อเสียงอย่างมาก คือ ข้าวหอมมะลิ ผู้บริโภคสามารถมั่นใจในคุณภาพของข้าวหอมมะลิของ อ.พร้าว โดยปัจจุบันมี “โครงการข้าวหอมมะลิแอมเวย์” ที่ทำกันมาตั้งแต่ปี 2541 เป็นความร่วมมือของบริษัท แอมเวย์ ประเทศไทย จำกัด กับกรมส่งเสริมสหกรณ์


ทั้งนี้ การผลิตข้าวให้แอมเวย์นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องคัดคุณภาพจริง ๆ ตั้งแต่ขั้นตอนต่าง ๆ จากสหกรณ์ไปจนถึงผู้บริโภค จะมีการกำหนดสเปค มีมาตรฐานข้าว มาตรฐานการผลิต และต้องได้มาตรฐานการส่งออก มีการตรวจเรื่องข้าวหัก ข้าวไม่ได้เกณฑ์ต่าง ๆ และเจ้าหน้าที่จากบริษัทแอมเวย์จะมาตรวจสอบคุณภาพข้าวทุก 3 เดือน แม้กระทั่งถุงใส่ข้าว ต้องอัดสุญญากาศ ถุงต้องแข็งตลอดเวลา นอกจากนี้ ในการขนส่ง เมื่อไปถึงที่หน้าคลังของแอมเวย์จะมีการสุ่มประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ของข้าวที่จัดส่ง และหากผู้บริโภคไม่พอใจสามารถคืนเงินได้ จึงมั่นใจได้ว่าการผลิตข้าวของสหกรณ์การเกษตรพร้าว มีมาตรฐานสูง

จุดเด่น
IMG_4239_800x450
เอกลักษณ์ของข้าวจาก อ.พร้าว

ข้าวใน อ.พร้าว เม็ดจะเรียวยาว หุงแล้วหอม นุ่ม เนื่องจากพื้นที่อำเภอพร้าวเป็นแอ่งกระทะ ที่สำคัญมีการควบคุมปริมาณการใช้เคมี สามารถรับประกันได้ว่าไม่มีสิ่งเจือปนใด ๆ เพราะเป็นข้าวที่กรมส่งเสริมสหกรณ์สนับสนุนให้เกษตรกรเป็นคนปลูก ให้เงินทุน ให้ปุ๋ย ให้ยา ทำกำหนดปริมาณปุ๋ยและยาที่สมาชิกใช้ได้

สินค้าอื่นๆ
บ้านหัวสวน
น้ำดื่มหัวสวน
น้ำดื่มหัวสวน บ้านหัวสวน
อ่านเรื่องราว
ชุมชนโนนกระสังฆ์
ข้าวไรซ์เบอรี่
ข้าวไรซ์เบอรี่ หมู่บ้านโนนกระสังฆ์
อ่านเรื่องราว
บ้านคีรีวง
สบู่มังคุด
สบู่มังคุด กลุ่มบ้านสมุนไพรคีรีวง
อ่านเรื่องราว
หมู่บ้านสำโรง
ผ้าขาวม้า บ้านสว่าง
สินค้าโอท็อป ผ้าขาวม้า บ้านสว่าง ตำบลท่าสว่าง จังหวัดสุรินทร์
อ่านเรื่องราว
บ้านคำมืดใต้
เเผ่นกันกระเเทกรังไหม
แผ่นกันกระแทกกันกระสุน ทำจากเส้นไหมมีความยืดหยุ่น ทำให้ลดการกระแทก
อ่านเรื่องราว
เน็ตประชารัฐ
ดูเรื่องราวชุมชน
บ้านตีนธาตุ
จังหวัด
ดูเรื่องราวชุมชน