กรุณารอสักครู่...
Close
Hightlight Image for Mobile_p01
ชุมชนโนนกระสังฆ์ จังหวัด
ข้าวไรซ์เบอรี่
ข้าวไรซ์เบอรี่ หมู่บ้านโนนกระสังฆ์
เน็ตประชารัฐ
เน็ตประชารัฐ
ที่มาของ
ข้าวไรซ์เบอรี่ นับเป็นข้าวที่มีความหอม หวาน เม็ดข้าวเป็นสีออกม่วงๆเข้มๆ ซึ่งเป็นพันธุ์ข้าวที่ผสมกันระหว่างข้าวหอมนิลกับข้าวหอมมะลิ สามารถปลูกได้ทั้งปี มีประโยชน์ต่อร่างกายกาย ชาวบ้านที่หมู่บ้านโนนกระสังฆ์ จึงนิยมปลูก และทำผลผลิตส่งออกไปไกลถึงจีน ราคาข้าวหนึ่งแพ็ก มี 2 ขนาดขนาดเล็ก 50 บาท ขนาดใหญ่ 130 บาท 
สินค้าอื่นๆ
บ้านหัวสวน
น้ำดื่มหัวสวน
น้ำดื่มหัวสวน บ้านหัวสวน
อ่านเรื่องราว
บ้านคีรีวง
สบู่มังคุด
สบู่มังคุด กลุ่มบ้านสมุนไพรคีรีวง
อ่านเรื่องราว
หมู่บ้านสำโรง
ผ้าขาวม้า บ้านสว่าง
สินค้าโอท็อป ผ้าขาวม้า บ้านสว่าง ตำบลท่าสว่าง จังหวัดสุรินทร์
อ่านเรื่องราว
บ้านคำมืดใต้
เเผ่นกันกระเเทกรังไหม
แผ่นกันกระแทกกันกระสุน ทำจากเส้นไหมมีความยืดหยุ่น ทำให้ลดการกระแทก
อ่านเรื่องราว
บ้านคำมืดใต้
ข้าวแตนน้ำแตงโม
ข้าวแตนน้ำแตงโม รสชาติ กรอบ อร่อย ไม่อมน้ำมัน
อ่านเรื่องราว
เน็ตประชารัฐ
ดูเรื่องราวชุมชน
ชุมชนโนนกระสังฆ์
จังหวัด
ดูเรื่องราวชุมชน