กรุณารอสักครู่...
Close
Highlight Image for Mobile - ถุงมือผ้าเคลือบยางพารา
ชุมชนบ้านปากน้ำกะแดะ จังหวัด
ถุงมือผ้าเคลือบยางพารา
ถุงมือผ้าเคลือบยางพารา ส่งเสริมเกษตรกรชาวสวนยาง ให้มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างมั่นคงและถาวร
เน็ตประชารัฐ
เน็ตประชารัฐ
ที่มาของ

ถุงมือผ้าเคลือบยางพารา ส่งเสริมเกษตรกรชาวสวนยาง ให้มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างมั่นคงและถาวร จากปกติชาวสวนยางจะจำหน่ายน้ำยางหรือยางแผ่น ราคาขึ้นอยู่กับราคาตลาด บางครั้งราคาต่ำ ทางกลุ่ม ชาวสวนยางบ้านในสวนเลยคิดเพิ่มมูลให้ยางพาราด้วยการ ทำถุงมือผ้าเคลือบยางพารา ออกจำหน่าย 
สมาชิกภายในกลุ่มมีประมาณ 20 คน กลุ่มเร่งเห็นว่าควรเพิ่มมูลค่าให้กับยางพารา จึงจัดตั้งกลุ่มแปรรูปน้ำยางพาราเป็น ถุงมือยางพารา 


จุดเด่นของถุงมือยางพารา 
- เคลือบด้วยยางพาราธรรมชาติ 
- เวลาสวมใส่ ไม่อับชื้น 
- กระชับมือป้องกันลื่น ช่วยยึดเกาะชิ้นงานได้ดี 
- กันบาดกับของมีคม 
- ต้านทานความร้อน เย็นเวลาสวมใส 


ราคาคู่ละ 35 บาท 
สามารถสั่งซื้อได้ที่ คุณจิระพงศ์ เคหาแก้ว 097-235-6431 

สินค้าอื่นๆ
ชุมชนบ้านปากน้ำกะแดะ
แม่บุญให้ไข่เค็มไชยาแท้ 100%
แม่บุญให้ไข่เค็มไชยาแท้ 100%
อ่านเรื่องราว
เน็ตประชารัฐ
ดูเรื่องราวชุมชน
ชุมชนบ้านปากน้ำกะแดะ
จังหวัด
ดูเรื่องราวชุมชน