กรุณารอสักครู่...
Close
เรื่องราวผลิตภัณฑ์ชุมชน
บ้านหนองสูง
ผ้าหมักโคลน
ผ้าทอมือ เส้นใยธรรมชาติ ความงามของรากเหง้าที่เก่าแก่
ดูเรื่องราวสินค้า
กลุ่ม ช.ปลากรอบ
ซ.ปลากรอบ (Crispy Fish)
รสเลิศระดับ 5 ดาว
ดูเรื่องราวสินค้า
บ้านบางสะใภ้
ไม้กวาดทางมะพร้าว
ของดีบ้านบางสะใภ้
ดูเรื่องราวสินค้า
บ้านเขากอบ
ผลิตภัณฑ์ไม้เทพธาโร่
ไม้เทพเจ้าแห่งสายน้ำ สัญลักษณ์แห่งความร่มเย็น
ดูเรื่องราวสินค้า
บ้านปากคลอง
น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น
ภูแก้วสมุนไพร มาตรฐาน OTOP จ.ชุมพร
ดูเรื่องราวสินค้า
บ้านดง
กาแฟขี้ชะมดบ้านดง
กลิ่นหอม ละมุนลิ้น ของดีจากแม่ฮ่องสอน
ดูเรื่องราวสินค้า
บ้านชุมชนวัดนันทาราม
วิชัยกุลเครื่องเขิน
งานหัตถกรรมโบราณ ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์
ดูเรื่องราวสินค้า
วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยว ปากบารา
มุกสตูล
อัญมณีจากอันดามัน ความงามที่บริสุทธิ์
ดูเรื่องราวสินค้า
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ทุ่งนุ้ยเจริญทรัพย์
กล้วยกรอบแก้ว
รสชาติกรอบ หวาน อร่อย คัดจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพ
ดูเรื่องราวสินค้า
บ้านควนดินดำ
ตุ๊กตาเซมัง
ของที่ระลึก จากกลุ่มสตรีบ้านควนดินดำ
ดูเรื่องราวสินค้า
บ้านสีกาย
เครื่องจักสานไม้ไผ่
ผลิตภัณฑ์สืบสานภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่น
ดูเรื่องราวสินค้า
บ้านสีกาย
ลูกประคบสมุนไพร
บรรเทาความปวดเมื่อย ช่วยคลายเส้น
ดูเรื่องราวสินค้า
บ้านควนดินดำ
หมอนดอกกาหลง
หมอนยางพาราแท้ คุณภาพที่คุ้มค่าเกินราคา
ดูเรื่องราวสินค้า
เน็ตประชารัฐ
ดูเรื่องราวชุมชน
หมู่บ้านต้องเช็คอิน
ดูเรื่องราวชุมชน