กรุณารอสักครู่...
Close
เรื่องราวผลิตภัณฑ์ชุมชน
บ้านควนสระแก้ว
ปั้นขลิบ และ โรตีกรอบ
ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มแม่บ้านควนสระแก้ว
ดูเรื่องราวสินค้า
บ้านหนองจิก
กระเป๋าของฝาก
ของฝากแบบไทย ๆ ที่คนไทยก็ใช้ได้
ดูเรื่องราวสินค้า
บ้านหนองจิก
พวงกุญแจปั้นแป้งรูปผลไม้
พิถีพิถันสร้างสรรค์จากชุมชน
ดูเรื่องราวสินค้า
บ้านหนองจิก
เข่งจักสานไม้ไผ่
ความทนทานจากธรรมชาติ
ดูเรื่องราวสินค้า
บ้านหนองจิก
ก้อนเชื้อเห็ดภูฐาน
ปลูกผลผลิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ดูเรื่องราวสินค้า
บ้านตีนธาตุ
ข้าวหอมมะลิ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
มาตรฐานการผลิตในทุกขั้นตอน
ดูเรื่องราวสินค้า
บ้านย่านยาว
กล้วยตากจิราพร
กล้วยอร่อย ต้อง 110 วัน
ดูเรื่องราวสินค้า
บ้านย่านยาว
กล้วยตากไร่วิมลวนิช
รสหวานนุ่มละมุนลิ้นเวลาได้ลิ้มลอง
ดูเรื่องราวสินค้า
บ้านย่านยาว
หมี่ซั่ว มังกรทอง
หมี่ซั่วต้นตำหรับ สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น
ดูเรื่องราวสินค้า
บ้านหนองสูง
ผ้าหมักโคลน
ผ้าทอมือ เส้นใยธรรมชาติ ความงามของรากเหง้าที่เก่าแก่
ดูเรื่องราวสินค้า
กลุ่ม ช.ปลากรอบ
ซ.ปลากรอบ (Crispy Fish)
รสเลิศระดับ 5 ดาว
ดูเรื่องราวสินค้า
บ้านบางสะใภ้
ไม้กวาดทางมะพร้าว
ของดีบ้านบางสะใภ้
ดูเรื่องราวสินค้า
บ้านเขากอบ
ผลิตภัณฑ์ไม้เทพธาโร่
ไม้เทพเจ้าแห่งสายน้ำ สัญลักษณ์แห่งความร่มเย็น
ดูเรื่องราวสินค้า
เน็ตประชารัฐ
ดูเรื่องราวชุมชน
หมู่บ้านต้องเช็คอิน
ดูเรื่องราวชุมชน