กรุณารอสักครู่...
Close
340x340_บ้านหัวทางละงู
ภาคใต้
จ.
ชุมชนบ้านหัวทาง ละงู
นั่งเรือชมทัศนียภาพสองฝั่งคลองละงู สัมผัสวิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้าน
อ่านเรื่องราว
340x340_หนองคาย
ภาคอีสาน
จ.
บ้านสีกาย
โฮมสเตย์รูปแบบของการท่องเที่ยวในเชิงเกษตร ที่ผสมผสานระหว่าง วิถีชีวิตชาวบ้านสีกาย พร้อมแบ่งการท่องเที่ยวออกเป็น 2 ฤดู
อ่านเรื่องราว
340x340_พะเยา-บ้านสร้อยศรีพัฒนา
ภาคเหนือ
จ.
บ้านสร้อยศรีพัฒนา
ข้าวถือว่าเป็นปัจจัยหลักของคนไทย ซึ่งกลุ่มเกษตรกรก็จะมีการพัฒนาพันธุ์ข้าวอยู่ตลอดเวลาและหนึ่งในพันธุ์ข้าวที่ขึ้นชื่อ ของทางบ้านสร้อยศรีพัฒนา จ.พะเยา ก็คือ “พันธุ์ข้าวหอมมะลิ”
อ่านเรื่องราว
340x340_สมุทรสงคราม
ภาคกลาง
จ.
บ้านคลองคต
นั่งเรือ ปลูกป่า ชมธรรมชาติใกล้เมืองกรุง
อ่านเรื่องราว
เน็ตประชารัฐ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
สัมผัสเรีื่องราวของผลิตภัณฑ์สร้างชื่อ จากหลากหลายชุมชน ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น และการผลิตที่ได้มาตราฐาน
ดูเรื่องราวผลิตภัณฑ์