กรุณารอสักครู่...
Close
340ป340_บ้านหนองไทร
ภาคตะวันออก
จ.
บ้านหนองไทร
ผลไม้รสล้ำ ถิ่นอนุเสาวรีย์สุนทรภู่
อ่านเรื่องราว
340x340_บ้านกะเพรา
ภาคตะวันออก
จ.
บ้านถนนกะเพรา
ชมป่าโกงกาง ดูลิงแสม แลหอยนางรม คลองแสมภู่
อ่านเรื่องราว
อุดร_485x485
ภาคอีสาน
จ.
หมู่บ้านดอนหมากแก้ว
เมืองวัฒนธรรมแห่งภาคอีสาน วิถีชีวิตใกล้ชิดธรรมชาติ แหล่งหัตถกรรมจักสาน
อ่านเรื่องราว
บ้านบางจิก_340x340
ภาคตะวันตก
จ.
บ้านบางจิก
หมู่บ้านหัตกรรม แหล่งรวมของกิน ของฝาก
อ่านเรื่องราว
บ้านบางแม่หม้าย_340x340
ภาคตะวันตก
จ.
บ้านบางแม่หม้าย
ไม้กวาดร้อยปี แนวตาลร้อยต้น เรือนไทยร้อยหลัง
อ่านเรื่องราว
340x340_บ้านหัวทางละงู
ภาคใต้
จ.
ชุมชนบ้านหัวทาง ละงู
นั่งเรือชมทัศนียภาพสองฝั่งคลองละงู สัมผัสวิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้าน
อ่านเรื่องราว
340x340_หนองคาย
ภาคอีสาน
จ.
บ้านสีกาย
โฮมสเตย์รูปแบบของการท่องเที่ยวในเชิงเกษตร ที่ผสมผสานระหว่าง วิถีชีวิตชาวบ้านสีกาย พร้อมแบ่งการท่องเที่ยวออกเป็น 2 ฤดู
อ่านเรื่องราว
340x340_พะเยา-บ้านสร้อยศรีพัฒนา
ภาคเหนือ
จ.
บ้านสร้อยศรีพัฒนา
ข้าวถือว่าเป็นปัจจัยหลักของคนไทย ซึ่งกลุ่มเกษตรกรก็จะมีการพัฒนาพันธุ์ข้าวอยู่ตลอดเวลาและหนึ่งในพันธุ์ข้าวที่ขึ้นชื่อ ของทางบ้านสร้อยศรีพัฒนา จ.พะเยา ก็คือ “พันธุ์ข้าวหอมมะลิ”
อ่านเรื่องราว
340x340_สมุทรสงคราม
ภาคกลาง
จ.
บ้านคลองคต
นั่งเรือ ปลูกป่า ชมธรรมชาติใกล้เมืองกรุง
อ่านเรื่องราว
เน็ตประชารัฐ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
สัมผัสเรีื่องราวของผลิตภัณฑ์สร้างชื่อ จากหลากหลายชุมชน ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น และการผลิตที่ได้มาตราฐาน
ดูเรื่องราวผลิตภัณฑ์