กรุณารอสักครู่...
Close
Thumbnail - samutprakan
ภาคกลาง
จ.
หมู่บ้านเสาธง
แนะนำเน็ตประชารัฐ กับหมู่บ้านเสาธง พร้อม Facebook LIVE
อ่านเรื่องราว
458752254_340x340
ภาคตะวันตก
จ.
บ้านหนองไก่เถื่อน
มุ่งเน้นการศึกษา สร้างป่าชุมชน ต่อยอดพืชผล พัฒนาคนในท้องถิ่น
อ่านเรื่องราว
879488465_340x340
ภาคใต้
จ.
บ้านหนองตรุด
พัฒนาสวนยาง พัฒนาวิถีชีวิต พัฒนาชุมชน
อ่านเรื่องราว
DSC_0349-thm_340x340
ภาคตะวันตก
จ.
บ้านหนองจิก
ชุมชนนักผลิต เข้าถึงแหล่งที่มาก่อนสินค้าสู่ตลาด สืบสานหนังตะลุง
อ่านเรื่องราว
highlight-thm
ภาคกลาง
จ.
บ้านย่านยาว
วิถีชีวิตริมแม่น้ำ สู่การพัฒนาชุมชน
อ่านเรื่องราว
เน็ตประชารัฐ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
สัมผัสเรีื่องราวของผลิตภัณฑ์สร้างชื่อ จากหลากหลายชุมชน ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น และการผลิตที่ได้มาตราฐาน
ดูเรื่องราวผลิตภัณฑ์