กรุณารอสักครู่...
Close
458752254_340x340
ภาคตะวันตก
จ.
บ้านหนองไก่เถื่อน
มุ่งเน้นการศึกษา สร้างป่าชุมชน ต่อยอดพืชผล พัฒนาคนในท้องถิ่น
อ่านเรื่องราว
879488465_340x340
ภาคใต้
จ.
บ้านหนองตรุด
พัฒนาสวนยาง พัฒนาวิถีชีวิต พัฒนาชุมชน
อ่านเรื่องราว
DSC_0349-thm_340x340
ภาคตะวันตก
จ.
บ้านหนองจิก
ชุมชนนักผลิต เข้าถึงแหล่งที่มาก่อนสินค้าสู่ตลาด สืบสานหนังตะลุง
อ่านเรื่องราว
highlight-thm
ภาคกลาง
จ.
บ้านย่านยาว
วิถีชีวิตริมแม่น้ำ สู่การพัฒนาชุมชน
อ่านเรื่องราว
340ป340_บ้านหนองไทร
ภาคตะวันออก
จ.
บ้านหนองไทร
ผลไม้รสล้ำ ถิ่นอนุเสาวรีย์สุนทรภู่
อ่านเรื่องราว
340x340_บ้านกะเพรา
ภาคตะวันออก
จ.
บ้านถนนกะเพรา
ชมป่าโกงกาง ดูลิงแสม แลหอยนางรม คลองแสมภู่
อ่านเรื่องราว
อุดร_485x485
ภาคอีสาน
จ.
หมู่บ้านดอนหมากแก้ว
เมืองวัฒนธรรมแห่งภาคอีสาน วิถีชีวิตใกล้ชิดธรรมชาติ แหล่งหัตถกรรมจักสาน
อ่านเรื่องราว
บ้านบางจิก_340x340
ภาคตะวันตก
จ.
บ้านบางจิก
หมู่บ้านหัตกรรม แหล่งรวมของกิน ของฝาก
อ่านเรื่องราว
บ้านบางแม่หม้าย_340x340
ภาคตะวันตก
จ.
บ้านบางแม่หม้าย
ไม้กวาดร้อยปี แนวตาลร้อยต้น เรือนไทยร้อยหลัง
อ่านเรื่องราว
เน็ตประชารัฐ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
สัมผัสเรีื่องราวของผลิตภัณฑ์สร้างชื่อ จากหลากหลายชุมชน ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น และการผลิตที่ได้มาตราฐาน
ดูเรื่องราวผลิตภัณฑ์