กรุณารอสักครู่...
Close
Thumbnail_นครศรีธรรมราช
ภาคใต้
จ.
บ้านคีรีวง
บ้านคีรีวง
อ่านเรื่องราว
Thumbnail - หมู่บ้านสำโรง สุรินทร์
ภาคอีสาน
จ.
หมู่บ้านสำโรง
ชุมชนน่าอยู่หมู่บ้านสำโรง ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง
อ่านเรื่องราว
Thumbnail - กลางเลซีฟู๊ต สุราษฎร์ธานี
ภาคใต้
จ.
ชุมชนบ้านปากน้ำกะแดะ
กินหอยตัวใหญ่ ที่สุราษฎร์ธานี
อ่านเรื่องราว
Thumbnail - เมืองเลย
ภาคเหนือ
จ.
บ้านห้วยลวงไซ
บ้านห้วยลวงไซ เน็ตประชารัฐ
อ่านเรื่องราว
Thumbnail - samutprakan
ภาคกลาง
จ.
หมู่บ้านเสาธง
แนะนำเน็ตประชารัฐ กับหมู่บ้านเสาธง พร้อม Facebook LIVE
อ่านเรื่องราว
เน็ตประชารัฐ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
สัมผัสเรีื่องราวของผลิตภัณฑ์สร้างชื่อ จากหลากหลายชุมชน ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น และการผลิตที่ได้มาตราฐาน
ดูเรื่องราวผลิตภัณฑ์