กรุณารอสักครู่...
Close
Thumbnail_02v
ภาคอีสาน
จ.
ชุมชนโนนกระสังฆ์
เน็ตประชารัฐกับชุมชนโนนกระสังฆ์
อ่านเรื่องราว
Thumbnail_เชียงราย บ้านหนองกล้วย
ภาคเหนือ
จ.
บ้านหนองกล้วย
หนองกล้วย หนองป่าก่อ
อ่านเรื่องราว
Thumbnail_01v
ภาคอีสาน
จ.
ชุมชนบ้านโนนเสว
เน็ตประชารัฐกับชุมชนบ้านโนนเสว
อ่านเรื่องราว
Thumbnail_เชียงราย หมู่บ้านวังเขียว
ภาคเหนือ
จ.
บ้านวังเขียว
บ้านวังเขียว หนองป่าก่อ
อ่านเรื่องราว
Thumbnail_นครศรีธรรมราช
ภาคใต้
จ.
บ้านคีรีวง
บ้านคีรีวง
อ่านเรื่องราว
Thumbnail - หมู่บ้านสำโรง สุรินทร์
ภาคอีสาน
จ.
หมู่บ้านสำโรง
ชุมชนน่าอยู่หมู่บ้านสำโรง ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง
อ่านเรื่องราว
Thumbnail - กลางเลซีฟู๊ต สุราษฎร์ธานี
ภาคใต้
จ.
ชุมชนบ้านปากน้ำกะแดะ
กินหอยตัวใหญ่ ที่สุราษฎร์ธานี
อ่านเรื่องราว
เน็ตประชารัฐ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
สัมผัสเรีื่องราวของผลิตภัณฑ์สร้างชื่อ จากหลากหลายชุมชน ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น และการผลิตที่ได้มาตราฐาน
ดูเรื่องราวผลิตภัณฑ์