กรุณารอสักครู่...
Close
Thumbnail_เชียงราย หมู่บ้านวังเขียว
ภาคเหนือ
จ.
บ้านวังเขียว
บ้านวังเขียว หนองป่าก่อ
อ่านเรื่องราว
Thumbnail - เมืองเลย
ภาคเหนือ
จ.
บ้านห้วยลวงไซ
บ้านห้วยลวงไซ เน็ตประชารัฐ
อ่านเรื่องราว
340x340_พะเยา-บ้านสร้อยศรีพัฒนา
ภาคเหนือ
จ.
บ้านสร้อยศรีพัฒนา
ข้าวถือว่าเป็นปัจจัยหลักของคนไทย ซึ่งกลุ่มเกษตรกรก็จะมีการพัฒนาพันธุ์ข้าวอยู่ตลอดเวลาและหนึ่งในพันธุ์ข้าวที่ขึ้นชื่อ ของทางบ้านสร้อยศรีพัฒนา จ.พะเยา ก็คือ “พันธุ์ข้าวหอมมะลิ”
อ่านเรื่องราว
เน็ตประชารัฐ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
สัมผัสเรีื่องราวของผลิตภัณฑ์สร้างชื่อ จากหลากหลายชุมชน ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น และการผลิตที่ได้มาตราฐาน
ดูเรื่องราวผลิตภัณฑ์