กรุณารอสักครู่...
Close
Thumbnail_02v
ภาคอีสาน
จ.
ชุมชนโนนกระสังฆ์
เน็ตประชารัฐกับชุมชนโนนกระสังฆ์
อ่านเรื่องราว
Thumbnail_01v
ภาคอีสาน
จ.
ชุมชนบ้านโนนเสว
เน็ตประชารัฐกับชุมชนบ้านโนนเสว
อ่านเรื่องราว
Thumbnail - หมู่บ้านสำโรง สุรินทร์
ภาคอีสาน
จ.
หมู่บ้านสำโรง
ชุมชนน่าอยู่หมู่บ้านสำโรง ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง
อ่านเรื่องราว
อุดร_485x485
ภาคอีสาน
จ.
หมู่บ้านดอนหมากแก้ว
เมืองวัฒนธรรมแห่งภาคอีสาน วิถีชีวิตใกล้ชิดธรรมชาติ แหล่งหัตถกรรมจักสาน
อ่านเรื่องราว
340x340_หนองคาย
ภาคอีสาน
จ.
บ้านสีกาย
โฮมสเตย์รูปแบบของการท่องเที่ยวในเชิงเกษตร ที่ผสมผสานระหว่าง วิถีชีวิตชาวบ้านสีกาย พร้อมแบ่งการท่องเที่ยวออกเป็น 2 ฤดู
อ่านเรื่องราว
เน็ตประชารัฐ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
สัมผัสเรีื่องราวของผลิตภัณฑ์สร้างชื่อ จากหลากหลายชุมชน ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น และการผลิตที่ได้มาตราฐาน
ดูเรื่องราวผลิตภัณฑ์