กรุณารอสักครู่...
Close
thumbnail_net00
ภาคตะวันออก
จ.
หมู่บ้านคลองขวาง
ต่อยอดชาวสวนสู่การเชื่อมต่อโซเชียล
อ่านเรื่องราว
340ป340_บ้านหนองไทร
ภาคตะวันออก
จ.
บ้านหนองไทร
ผลไม้รสล้ำ ถิ่นอนุเสาวรีย์สุนทรภู่
อ่านเรื่องราว
340x340_บ้านกะเพรา
ภาคตะวันออก
จ.
บ้านถนนกะเพรา
ชมป่าโกงกาง ดูลิงแสม แลหอยนางรม คลองแสมภู่
อ่านเรื่องราว
เน็ตประชารัฐ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
สัมผัสเรีื่องราวของผลิตภัณฑ์สร้างชื่อ จากหลากหลายชุมชน ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น และการผลิตที่ได้มาตราฐาน
ดูเรื่องราวผลิตภัณฑ์