กรุณารอสักครู่...
Close
thumbnail_net00
ภาคตะวันตก
จ.
บ้านหนองตาเรือ
เน็ตประชารัฐหมู่ที่ 10,11,12 และ 13
อ่านเรื่องราว
thumbnail_net
ภาคตะวันตก
จ.
บ้านต้นมะม่วง
บ้านต้นมะม่วง เพิ่มโอกาสด้านออนไลน์ชุมชนชายแดนไทย
อ่านเรื่องราว
thumbnail_net
ภาคตะวันตก
จ.
หมู่บ้านพุพง
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสู่ชุมชนหมู่บ้านพุพง
อ่านเรื่องราว
458752254_340x340
ภาคตะวันตก
จ.
บ้านหนองไก่เถื่อน
มุ่งเน้นการศึกษา สร้างป่าชุมชน ต่อยอดพืชผล พัฒนาคนในท้องถิ่น
อ่านเรื่องราว
DSC_0349-thm_340x340
ภาคตะวันตก
จ.
บ้านหนองจิก
ชุมชนนักผลิต เข้าถึงแหล่งที่มาก่อนสินค้าสู่ตลาด สืบสานหนังตะลุง
อ่านเรื่องราว
บ้านบางจิก_340x340
ภาคตะวันตก
จ.
บ้านบางจิก
หมู่บ้านหัตกรรม แหล่งรวมของกิน ของฝาก
อ่านเรื่องราว
บ้านบางแม่หม้าย_340x340
ภาคตะวันตก
จ.
บ้านบางแม่หม้าย
ไม้กวาดร้อยปี แนวตาลร้อยต้น เรือนไทยร้อยหลัง
อ่านเรื่องราว
เน็ตประชารัฐ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
สัมผัสเรีื่องราวของผลิตภัณฑ์สร้างชื่อ จากหลากหลายชุมชน ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น และการผลิตที่ได้มาตราฐาน
ดูเรื่องราวผลิตภัณฑ์