กรุณารอสักครู่...
Close
thumbnail_net00
ภาคกลาง
จ.
บ้านวังทับเกวียน
เชื่อมต่อราชการทำงานผ่านออนไลน์สไตล์บ้านวังทับเกวียน
อ่านเรื่องราว
thumbnail_net00
ภาคกลาง
จ.
บ้านน้ำลึม
ต่อยอดโอกาสเวทีรับจ้าง ผลผลิตไร่มัน
อ่านเรื่องราว
Thumbnail - samutprakan
ภาคกลาง
จ.
หมู่บ้านเสาธง
แนะนำเน็ตประชารัฐ กับหมู่บ้านเสาธง พร้อม Facebook LIVE
อ่านเรื่องราว
highlight-thm
ภาคกลาง
จ.
บ้านย่านยาว
วิถีชีวิตริมแม่น้ำ สู่การพัฒนาชุมชน
อ่านเรื่องราว
340x340_สมุทรสงคราม
ภาคกลาง
จ.
บ้านคลองคต
นั่งเรือ ปลูกป่า ชมธรรมชาติใกล้เมืองกรุง
อ่านเรื่องราว
เน็ตประชารัฐ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
สัมผัสเรีื่องราวของผลิตภัณฑ์สร้างชื่อ จากหลากหลายชุมชน ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น และการผลิตที่ได้มาตราฐาน
ดูเรื่องราวผลิตภัณฑ์