กรุณารอสักครู่...
Close
Thumbnail - samutprakan
ภาคกลาง
จ.
หมู่บ้านเสาธง
แนะนำเน็ตประชารัฐ กับหมู่บ้านเสาธง พร้อม Facebook LIVE
อ่านเรื่องราว
highlight-thm
ภาคกลาง
จ.
บ้านย่านยาว
วิถีชีวิตริมแม่น้ำ สู่การพัฒนาชุมชน
อ่านเรื่องราว
340x340_สมุทรสงคราม
ภาคกลาง
จ.
บ้านคลองคต
นั่งเรือ ปลูกป่า ชมธรรมชาติใกล้เมืองกรุง
อ่านเรื่องราว
เน็ตประชารัฐ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
สัมผัสเรีื่องราวของผลิตภัณฑ์สร้างชื่อ จากหลากหลายชุมชน ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น และการผลิตที่ได้มาตราฐาน
ดูเรื่องราวผลิตภัณฑ์