กรุณารอสักครู่...
Close
teaser_mo_net
ต.แม่นางขาว จ.
บ้านหัวสวน
วันจันทร์ 19 พ.ย.
ฝนฟ้าคะนอง
31/24°C
เน็ตประชารัฐกับชุมชน
thumbnail_village_net
เน็ตประชารัฐกับชุมชนบ้านหัวสวน
จังหวัดพังงาก็มีจุดที่อินเทอร์เน็ตประชารัฐได้เข้ามาติดตั้งเพื่อให้ชุมชนได้เพิ่มศักยภาพตามวัตถุประสงค์ที่โครงการริเริ่ม โดยนายวีระศักดิ์ สินสัจธรรม ผู้ใหญ่บ้านบ้านหัวสวน หมู่ 5 ตำบลแม่นางขาว อำเภอคุระบุรี ถึงการเป็นจุดบอดในการรับสัญญาณ การเข้ามาของโครงการเน็ตประชารัฐได้เข้ามาเปิดโอกาสให้กับชุมชนอย่างแท้จริง
เรื่องราวชุมชน
ดินตามรอยเท้าพ่อ ดอกปอเทืองปรับหน้าดิน ท้องถิ่นวิถีพอเพียง
เดินตามรอยเท้าพ่อ ดอกปอเทืองปรับหน้าดิน ท้องถิ่นวิถีพอเพียง ด้วยความที่ภูมิศาสตร์ของชุมชนบ้านหัวสวนนั้นนอกจากเส้นทางที่เป็นถนนหลักแล้ว ส่วนอื่น ๆตลอดบริเวณนี้กลับถูกปกคลุมด้วยพื้นที่สีเขียว โดยการกระตุ้นเตือนของผู้เชี่ยวชาญเรื่องดินที่ผันตัวมาเป็นผู้ใหญ่บ้านหัวสวน หมู่ 5 จนถึงปัจจุบันยาวนาน 14 ปี ได้ยึดหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงให้กับท้องถิ่นและได้พัฒนาต่อยอดสู่การสร้างผลผลิตใหม่ ๆ และอาชีพใหม่ ๆ สำนักงานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
รวมถึงยังเป็นสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนบ้านหัวสวน
ทำไมต้องมาเที่ยวที่นี่
แสดงแบบรายการ
แสดงแบบแผนที่
thumbnail_pro_net03
สถานที่ห้ามพลาด
เรือนรับรองพระเทพฯ โครงการชัยพัฒนากาชาดไทย-บ้านทุ่งรัก
โครงการชัยพัฒนากาชาดไทย- บ้านทุ่งรัก ใช้พื้นที่บ้านทุ่งรัก หมู่ 6 ตำบลแม่นางขาว อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา โดยภายในจะมีเรือนรับรองสมเด็จพระเทพฯ ในการเสด็จพระราชดำเนินทรงงานในพื้นที่ในโครงการ ซึ่งจะเปิดให้ประชาชนได้เข้าไปใกล้อาณาบริเวณเรือนรับรองส่วนพระองค์ได้ แต่คนทั่วไปจะไม่สามารถขึ้นไปยังชั้นบนได้ ทั้งนี้ บริเวณโดยรอบของโครงการ ยังมีการดำเนินการจัดสร้างชุมชนตัวอย่างให้กับประชาชนผู้ประสบภัยในปี พ.ศ.2547
thumbnail_pro_net02
สถานที่ห้ามพลาด
โครงการ 100 ฝายถวายในหลวง ร.9
จากธรรมชาติที่พัดพาแหล่งน้ำมาสู่ชุมชนบ้านหัวสวน และด้วยแนวความคิดของผู้ใหญ่บ้านได้ร่วมลงแรงและรณรงค์ให้คนในชุมชนมาสร้างฝายกั้นน้ำ เพื่อเก็บกักไว้ใช้บริโภคยามหน้าแล้ง และช่วยชะลอการเกิดน้ำท่วมในภูมิภาคที่มีฝนตกชุกเกือบตลอดทั้งปี ด้วยชื่อโครงการที่ยังคงเป็นแนวคิดคือ “โครงการ 100 ฝายถวายในหลวง” ปัจจุบันแล้วเสร็จไปทั้งสิ้น 30 จุด และยังช่วยสร้างเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดในอนาคต และเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ
True{ }
thumbnail_pro_net04
ของดีขึ้นชื่อ
เครื่องจักสาน
เครื่องจักสานเกิดจากการผลักดันของสำนักงานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านหัวสวน ทำให้อาชีพจักสานนับเป็นอาชีพหลักอีกอย่างของหมู่บ้าน เพราะการอยู่ใกล้แหล่งวัตถุดิบมากมายและการรักษาสมดุลของป่าไม้ตามหลักวิถีท้องถิ่น ทำให้ที่นี่สามารถลดต้นทุนและสร้างรายได้จากการจักสาน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเข่งใบใหญ่เพื่อไว้ใส่สินค้า ซึ่งมีกลุ่มลูกค้าทั้งคนไทย และต่างประเทศ โดยมีราคาใบละ 40 บาทเท่านั้น และขายทั่วไปในราคา 50 บาท
True{ }
thumbnail_pro_net05
เมนูต้องลอง
น้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
ชาวบ้านในชุมชนได้ร่วมมือกันผลิตน้ำสมุนไพรมาเพื่อใช้ในการจัดเลี้ยงผู้คนในชุมชนยามมีกิจกรรมในหมู่บ้าน รวมถึงไว้เลี้ยงรับรองบรรดาแขกผู้มาเยือนจากพื้นที่ต่าง ๆ ปัจจุบันน้ำสมุนไพรได้พัฒนาออกมาทั้งสิ้น 4 รสชาติ ประกอบด้วย น้ำกล้วยน้ำว้า น้ำใบย่านาง น้ำฟักเขียว และน้ำวอเตอร์เครส ทั้งนี้ จำหน่ายสู่ท้องตลาดเพียงขวดละ 10 บาทเท่านั้น โดยมีหมายเลขติดต่อ 087-9243804
กำลังโหลดข้อมูล
การเดินทาง
เส้นทางแรก จากกรุงเทพฯ ไปตามทางหลวงหมายเลข 4 ผ่านจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง จากนั้นจึงเข้าสู่ตัวเมืองจังหวัดพังงา รวมระยะทาง 788 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง 12 ชั่วโมง เส้นทางที่สอง จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 4 ไปจนถึงจังหวัดชุมพร และจากจังหวัดชุมพรให้ตรงไปใช้ทางหลวงหมายเลข 41 ผ่านอำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี แล้วแยกขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 401 จนถึงอำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จากนั้นใช้ทางหลวงหมายเลข 415 ผ่านอำเภอทับปุดเข้าสู่ตัวเมืองพังงา
รถโดยสารประจำทางบริษัท ขนส่ง จำกัด มีรถโดยสารประจำทางปรับอากาศ กรุงเทพฯ-พังงา บริการทุกวัน ออกจากสถานีขนส่งสายใต้ ถนนบรมราชชนนี ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 10 ชั่วโมง
ไม่มีเที่ยวบินบินตรงไปจังหวัดพังงา แต่สามารถใช้เส้นทางบิน กรุงเทพฯ-ภูเก็ต จากนั้นต่อรถโดยสารประจำทางไปจังหวัดพังงาประมาณ 58 กิโลเมตร