กรุณารอสักครู่...
Close
บ้านสร้อยศรีพัฒนา
ต.จุน จ.
บ้านสร้อยศรีพัฒนา
วันจันทร์ 22 ต.ค.
ฝนฟ้าคะนอง
30/21°C
อ.
31/23°C
พ.
31/22°C
พฤ.
32/22°C
ศ.
32/22°C
ส.
32/22°C
อา.
32/22°C
เน็ตประชารัฐกับชุมชน
เน็ตประชารัฐ กับ บ้านสร้อยศรีพัฒนา
เน็ตประชารัฐกับการพัฒนาชุมชน
ทางชุมชนได้สร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้เน็ตประชารัฐ สู่การเรียนรู้ผ่านโลกกว้าง ด้วยการจัดอบรมการใช้อินเทอร์เน็ตอยู่เป็นประจำ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเรียนรู้การใช้โซเชียลมีเดียในการสื่อสารเข้ากับชุมชน ภายในหมู่บ้านยังเป็นสถานที่ไว้สำหรับให้เด็กๆ ในการเปิดโลกกว้าง เพื่อค้นหาข้อมูลในช่วงเวลาตอนเย็นๆ หลังจากเลิกเรียนอีกด้วย
เรื่องราวชุมชน
บ้านสร้อยศรีพัฒนา เกษตรกรที่ไม่เคยหยุดพัฒนาพันธุ์ข้าว
การรวมตัวกันเป็นกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเมล็ดพันธุ์ข้าว บ้านสร้อยศรีพัฒนา ถือว่าเป็นการรวมตัวของกลุ่มชุมชนที่มีความแข็งแรงมาก เพราะเป็นกลุ่มชนชุมที่มีหน่วยงานต่างๆ เข้ามาดูงานอยู่ตลอดเวลา โดยทางหน่วยงานต่างๆ นั้นจะทำหน้าที่รวบรวมพันธุ์ข้าวที่ขึ้นชื่อของจังหวัดพะเยา ได้แก่ พันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 กข 16 กข 6 และข้าวไรซ์เบอรี่ โดยรับซื้อจากเกษตรกรท้องถิ่นในราคาที่สูงกว่าตลาด ทำให้เกษตรกรของบ้านสร้อยศรีพัฒนามีรายได้เพิ่มมากขึ้น 

ไม่เพียงเท่านี้ ทางหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องยังช่วยพัฒนาคิดค้นปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ เพื่อลดต้นทุนในการผลิต โดยเกษตรกรไม่ต้องซื้อยาฆ่าแมลงมาใช้ และยังช่วยให้เกษตรกรสามารถผลิตปุ๋ยชีวภาพด้วยตัวเอง เพื่อไปใช้ในนาข้าวของตน ผลของการพัฒนาปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพนั้นนอกจากจะช่วยให้เกษตรกรไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเลือกซื้อปุ๋ยแล้ว ยังช่วยเพิ่มคุณภาพของดินที่ใช้งานกันอยู่ด้วย เรียกได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยปรับปรุงดินสู่หนทางตามธรรมชาติให้กับพื้นที่ของเกษตรกรสู่ความยั่งยืน 
พะเยา_panorama
ทำไมต้องมาเที่ยวที่นี่
แสดงแบบรายการ
แสดงแบบแผนที่
800x450_พะเยา-บ้านสร้อยศรีพัฒนา-06
สถานที่ห้ามพลาด
ผาหินบ่อสิบสอง
ตั้งอยู่ระหว่าง กิ่วห้วยเกี๋ยง กับ กิ่วหม้อต่อม บนสันดอยด้วน ลักษณะเป็นดอยทราย ในสมัยอาณาจักรภูกามยาวได้ใช้หินทรายบริเวณนี้ไปก่อสร้างโบราณวัตถุและแกะสลักพระพุทธรูป ปากบ่อสิบสองมีรอยลับคมมีดหอกดาบของไพร่พลสมัยนั้น และมีบัลลังหิน ซึ่งน่าจะเป็นที่นั่งของพระยาเจี๋ยง หรือพ่อขุนจอมธรรม เป็นร่องรอยประวัติศาสตร์ที่บรรพบุรุษได้ฝากไว้เป็นปริศนาให้คนรุ่นเราได้เรียนรู้ได้ศึกษา (ขอบคุณภาพจาก คุณ James Pangkung)
โบราณสถานเวียงลอ
สถานที่ห้ามพลาด
ปั่นจักรยานชมโบราณสถาน
โบราณสถานแห่งนี้ ต้อนรับคนมาเยี่ยมจังหวัดพะเยาอยู่ตลอดเวลา โดยผู้ที่ต้องการจะเข้าไปเยี่ยมชม โบราณสถานเวียงลอ สามารถนำจักรยานไปปั่นภายในโบราณสถานเพื่อเยี่ยมชมบรรยากาศภายในได้อีกด้วย
800x450_พะเยา-บ้านสร้อยศรีพัฒนา-07
สถานที่ห้ามพลาด
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ
เส้นทางธรรมชาติและการผจญภัยป่าแม่จุนในรูปแบบกิจกรรมการเดินทางไกลและผจญภัย เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงสลับเนินเขาเป็นลูกระนาดตลอดพื้นที่ มีสัตว์ป่าอยู่อาศัยอย่างชุกชุม ตลอดเส้นทางจะพบเห็นสภาพป่า 3 ชนิด คือ ป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ และป่าดับแล้ง มีระยะทางประมาณ 9 ก.ม.
กว๊านพะเยา
สถานที่ห้ามพลาด
กว๊านพะเยา
“กว๊าน” ภาษาพื้นเมืองหมายถึง “บึง” กว๊านพะเยา จึงเป็นบึงน้ำอันกว้างใหญ่ โอบล้อมขุนเขาดอยแม่ใจ ที่ตั้งตระหง่านทางทิศตะวันตก ในยามเย็นและยามเช้าตรู่ สีสันของท้องฟ้าและสายน้ำ งดงามตรึงใจดังภาพเขียน หากมาเที่ยวในวันสุดสัปดาห์ ตามร้านอาหารจะเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวกินดื่ม และยังมีถนนคนเดินให้ได้เดินเลือกชม ชิม ซื้อ กันอย่างเพลิดเพลิน
โบราณสถานเวียงลอ
สถานที่ห้ามพลาด
โบราณสถานเวียงลอ
โบราณสถานที่มีชื่อว่า เวียงลอ อายุเก่าแก่มากกว่า 900 ปี ตามหลักศิลาจารึก เป็นศาสนสถานหรือวัดทั้งหมด 16 แห่ง โดยค้นพบเครื่องถ้วยล้านนาและเครื่องถ้วยจีน โดยมีวัดหลายวัดเป็นองค์ประกอบภายในโบราณสถานแห่งนี้ อย่างเช่น วัดมะม่วงแก้มแดง เป็นวัดที่มีการปลูกมะม่วงซึ่งอยู่ใกล้ๆ ตัววัด เวลาสุกจะเป็นสีแดงเรื่อ กลายเป็นที่มาของวัด
True{ }
ข้าวหอมมะลิบ้านสร้อยศรีพัฒนา
ของดีขึ้นชื่อ
ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพปรับปรุงดินสู่หนทางตามธรรมชาติ
การพัฒนาคิดค้นปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ เพื่อลดต้นทุน เพื่อเกษตรกรไม่ต้องใช้ยาฆ่าแมลง และยังช่วยให้เกษตรกรสามารถผลิตปุ๋ยไปใช้ในนาข้าวของตน ผลของการพัฒนาปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพนั้น ยังช่วยเพิ่มคุณภาพของดินที่ใช้งานกันอยู่ด้วย เรียกได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยปรับปรุงดินสู่หนทางตามธรรมชาติให้กับพื้นที่ของเกษตรกรสู่ความยั่งยืน
ข้าวหอมมะลิ
ของดีขึ้นชื่อ
พันธุ์ข้าวหอมมะลิ
ข้าวถือว่าเป็นปัจจัยหลักของคนไทย ซึ่งกลุ่มเกษตรกรก็จะมีการพัฒนาพันธุ์ข้าวอยู่ตลอดเวลาและหนึ่งในพันธุ์ข้าวที่ขึ้นชื่อ ของทางบ้านสร้อยศรีพัฒนา จ.พะเยา ก็คือ “พันธุ์ข้าวหอมมะลิ”
True{ }
โรงเตี๋ยววิทยา
เมนูต้องลอง
โรงเตี๋ยววิทยา
ร้านอาหารที่ตกแต่งเมนูอาหารเขียนบนกระดานชนวน ชวนให้ย้อนรำลึกถึงห้องเรียนในวัยประถม นอกจากเรื่องของรสชาติอาหารที่เป็นที่ชื่นชอบของลูกค้าแล้ว พ่อค้าร้านนี้ก็จัดอยู่ในหมวดของพ่อค้าแซ่บ เพราะกล้ามแขน และหุ่นล่ำบึ้กที่คอยดูแลลูกค้าในร้านอย่างเป็นกันเอง เมนูเด็ดที่ต้องลองคือข้าวซอยไก่ เนื้อเน้นๆ ไก่น่องโตๆ และก๋วยเตี๋ยวต้มยำน้ำข้นรสจัดจ้าน เสิร์ฟพร้อมไข่เยิ้ม
กำลังโหลดข้อมูล