กรุณารอสักครู่...
Close
tsmn01
ต.แม่นางขาว จ.
บ้านทับช้าง
วันจันทร์ 19 พ.ย.
ฝนฟ้าคะนอง
31/24°C
เน็ตประชารัฐกับชุมชน
nprvl01
เน็ตประชารัฐกับชุมชน
หากเดินทางจากถนนหลักอย่างเพชรเกษมไปทางจังหวัดระนอง อำเภอคุระบุรี อำเภอแรกที่เป็นหน้าด่านของจังหวัดพังงา ซึ่งในอำเภอที่ถนนเต็มไปด้วยป่าเขาและสวนยางข้างทางนี้ โครงการเน็ตประชารัฐได้เข้ามาติดตั้งอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในหลาย ๆ พื้นที่ ด้วยความที่อินเทอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทในการดำรงชีวิตมากขึ้น ทำให้ชาวบ้านในชุมชนปรับตัวด้วยการริเริ่มนำวัตถุดิบท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ โดยได้นำองค์ความรู้จากเทคโนโลยีมาผสมผสานกับความรู้พื้นฐานที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เรื่องราวชุมชน
หมู่บ้านศีล 5
จากอดีตของชุมชนบ้านทับช้างได้รับการเปิดเผยจากเริงชัย มีสุข ผู้ใหญ่บ้านบ้านทับช้าง หมู่ 1 ถึงบรรพบุรุษในอดีตนั้น ส่วนหนึ่งได้ย้ายรกรากมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อประมาณ 70 ปีก่อน โดยได้นำแนวคิดของศีล 5 จากโครงการหมู่บ้านศีล 5 มาประยุกต์ใช้กับหมู่บ้านในการร่วมกันทำบุญ ทำความดี เพื่อให้เกิดความสามัคคีแก่ชุมชนในท้องที่ รวมถึงยังเป็นการรวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน โดยในทุกวันที่ 8 ของเดือนจะมีโครงการพระเยี่ยมโยม ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางชุมชนที่เน็ตประชารัฐได้ไปติดตั้ง ยกระดับหมู่บ้านจากเทคโนโลยีที่ได้เข้าถึงเพื่อพัฒนาศักยภาพในชุมชนต่อไป
ทำไมต้องมาเที่ยวที่นี่
แสดงแบบรายการ
แสดงแบบแผนที่
tn_at01
สถานที่ห้ามพลาด
พลับพลึงธาร
พลับพลึงธาร พืชน้ำที่มีดอกสีขาว 6 กลีบในก้านชูคอทักทายเหนือน้ำในลำธารของคลองบ้านทับช้าง เป็นความสวยงามที่สามารถพบเห็นได้ตามธรรมชาติและกลมกลืนกับแหล่งน้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์ พร้อมใบสยายสีเขียวเรียวยาวเริงระบำอยู่ตามผิวผิวน้ำ ความสวยงามที่ได้รับฉายาให้เป็น “ราชินีแห่งสายน้ำ” นับเป็นพืชน้ำสวยงามและหายากมากในปัจจุบัน
True{ }
Untitled-3
ของดีขึ้นชื่อ
เครื่องสีข้าวโบราณ
ด้วยความที่ในอดีตพื้นที่หมู่บ้านบ้านทับช้างก็ดำรงชีวิตด้วยการทำเกษตร ไม่ว่าจะเป็นการทำพืชท้องถิ่นจำพวกสวนยาง สวนปาล์ม แต่ก็ยังมีอีกหลายครัวเรือนที่ทำผลผลิตจากข้าว หลังจากเก็บเกี่ยวจากการทำนาข้าว ก่อนจะเข้าสู่กระบวนการสีข้าวโดยใช้เครื่องสีข้าวแบบโบราณที่ใช้มือหมุน การทำเครื่องสีข้าวโบราณแบบมือหมุนนั้น ทางชุมชนบ้านทับช้างได้รับจ้างทำให้กับชุมชนต่าง ๆ รวมถึงผู้ที่สนใจอื่น ๆ โดยมีการตกลงในราคาประมาณ 10,000 บาทต่อเครื่อง 1 ชิ้น
True{ }
กำลังโหลดข้อมูล
การเดินทาง
เส้นทางแรก จากกรุงเทพฯ ไปตามทางหลวงหมายเลข 4 ผ่านจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง จากนั้นจึงเข้าสู่ตัวเมืองจังหวัดพังงา รวมระยะทาง 788 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง 12 ชั่วโมง เส้นทางที่สอง จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 4 ไปจนถึงจังหวัดชุมพร และจากจังหวัดชุมพรให้ตรงไปใช้ทางหลวงหมายเลข 41 ผ่านอำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี แล้วแยกขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 401 จนถึงอำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จากนั้นใช้ทางหลวงหมายเลข 415 ผ่านอำเภอทับปุดเข้าสู่ตัวเมืองพังงา
รถโดยสารประจำทางบริษัท ขนส่ง จำกัด มีรถโดยสารประจำทางปรับอากาศ กรุงเทพฯ-พังงา บริการทุกวัน ออกจากสถานีขนส่งสายใต้ ถนนบรมราชชนนี ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 10 ชั่วโมง
ไม่มีเที่ยวบินบินตรงไปจังหวัดพังงา แต่สามารถใช้เส้นทางบิน กรุงเทพฯ-ภูเก็ต จากนั้นต่อรถโดยสารประจำทางไปจังหวัดพังงาประมาณ 58 กิโลเมตร