กรุณารอสักครู่...
Close
thumbnail_net00
ภาคกลาง
จ.
บ้านวังทับเกวียน
เชื่อมต่อราชการทำงานผ่านออนไลน์สไตล์บ้านวังทับเกวียน
อ่านเรื่องราว
thumbnail_net00
ภาคกลาง
จ.
บ้านน้ำลึม
ต่อยอดโอกาสเวทีรับจ้าง ผลผลิตไร่มัน
อ่านเรื่องราว
thumbnail_net00
ภาคตะวันออก
จ.
หมู่บ้านคลองขวาง
ต่อยอดชาวสวนสู่การเชื่อมต่อโซเชียล
อ่านเรื่องราว
thumbnail_net00
ภาคตะวันตก
จ.
บ้านหนองตาเรือ
เน็ตประชารัฐหมู่ที่ 10,11,12 และ 13
อ่านเรื่องราว
thumbnail_net
ภาคตะวันตก
จ.
บ้านต้นมะม่วง
บ้านต้นมะม่วง เพิ่มโอกาสด้านออนไลน์ชุมชนชายแดนไทย
อ่านเรื่องราว
thumbnail_net
ภาคตะวันตก
จ.
หมู่บ้านพุพง
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสู่ชุมชนหมู่บ้านพุพง
อ่านเรื่องราว
tn01
ภาคใต้
จ.
บ้านทับช้าง
หมู่บ้านศีล 5 บ้านทับช้าง
อ่านเรื่องราว
เน็ตประชารัฐ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
สัมผัสเรีื่องราวของผลิตภัณฑ์สร้างชื่อ จากหลากหลายชุมชน ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น และการผลิตที่ได้มาตราฐาน
ดูเรื่องราวผลิตภัณฑ์