กรุณารอสักครู่...
Close
thumbnail_net
ภาคตะวันตก
จ.
บ้านต้นมะม่วง
บ้านต้นมะม่วง เพิ่มโอกาสด้านออนไลน์ชุมชนชายแดนไทย
อ่านเรื่องราว
thumbnail_net
ภาคตะวันตก
จ.
หมู่บ้านพุพง
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสู่ชุมชนหมู่บ้านพุพง
อ่านเรื่องราว
tn01
ภาคใต้
จ.
บ้านทับช้าง
หมู่บ้านศีล 5 บ้านทับช้าง
อ่านเรื่องราว
Thumbnail_02v
ภาคอีสาน
จ.
ชุมชนโนนกระสังฆ์
เน็ตประชารัฐกับชุมชนโนนกระสังฆ์
อ่านเรื่องราว
Thumbnail_เชียงราย บ้านหนองกล้วย
ภาคเหนือ
จ.
บ้านหนองกล้วย
หนองกล้วย หนองป่าก่อ
อ่านเรื่องราว
Thumbnail_01v
ภาคอีสาน
จ.
ชุมชนบ้านโนนเสว
เน็ตประชารัฐกับชุมชนบ้านโนนเสว
อ่านเรื่องราว
Thumbnail_เชียงราย หมู่บ้านวังเขียว
ภาคเหนือ
จ.
บ้านวังเขียว
บ้านวังเขียว หนองป่าก่อ
อ่านเรื่องราว
เน็ตประชารัฐ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
สัมผัสเรีื่องราวของผลิตภัณฑ์สร้างชื่อ จากหลากหลายชุมชน ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น และการผลิตที่ได้มาตราฐาน
ดูเรื่องราวผลิตภัณฑ์