กรุณารอสักครู่...
Close
เน็ตประชารัฐ
ชุมชนเน็ตประชารัฐ
“ให้ชุมชนเข้าถึงอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง”
เน็ตประชารัฐ
ชุมชนเน็ตประชารัฐ
ช่องทางส่งเสริมรายได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น
เน็ตประชารัฐ
ชุมชนเน็ตประชารัฐ
“นำพาการท่องเที่ยวสู่ชุมชน”
หมู่บ้านเน็ตประชารัฐล่าสุด
เรื่องราวของหมู่บ้านล่าสุดที่ได้รับประโยชน์จากโครงการเน็ตประชารัฐ เพิ่มรายได้ให้ชุมชน เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ
Thumbnail_02v
จ.
ชุมชนโนนกระสังฆ์
เน็ตประชารัฐกับชุมชนโนนกระสังฆ์
อ่านเรื่องราว
Thumbnail_เชียงราย บ้านหนองกล้วย
จ.
บ้านหนองกล้วย
หนองกล้วย หนองป่าก่อ
อ่านเรื่องราว
เรื่องราวสินค้าเน็ตประชารัฐ
สินค้าภูมิปัญญาทั่วไทย ดังไกลทั่วประเทศ
สินค้าเกษตร
ชุมชนโนนกระสังฆ์
ข้าวไรซ์เบอรี่
ข้าวไรซ์เบอรี่ หมู่บ้านโนนกระสังฆ์
อ่านเรื่องราว
ของใช้/ของที่ระลึก
บ้านคีรีวง
สบู่มังคุด
สบู่มังคุด กลุ่มบ้านสมุนไพรคีรีวง
อ่านเรื่องราว
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ
หมู่บ้านสำโรง
ผ้าขาวม้า บ้านสว่าง
สินค้าโอท็อป ผ้าขาวม้า บ้านสว่าง ตำบลท่าสว่าง จังหวัดสุรินทร์
อ่านเรื่องราว
สินค้าอื่นๆ
บ้านคำมืดใต้
เเผ่นกันกระเเทกรังไหม
แผ่นกันกระแทกกันกระสุน ทำจากเส้นไหมมีความยืดหยุ่น ทำให้ลดการกระแทก
อ่านเรื่องราว