กรุณารอสักครู่...
Close
เน็ตประชารัฐ
ชุมชนเน็ตประชารัฐ
“ให้ชุมชนเข้าถึงอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง”
เน็ตประชารัฐ
ชุมชนเน็ตประชารัฐ
ช่องทางส่งเสริมรายได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น
เน็ตประชารัฐ
ชุมชนเน็ตประชารัฐ
“นำพาการท่องเที่ยวสู่ชุมชน”
หมู่บ้านเน็ตประชารัฐล่าสุด
เรื่องราวของหมู่บ้านล่าสุดที่ได้รับประโยชน์จากโครงการเน็ตประชารัฐ เพิ่มรายได้ให้ชุมชน เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ
458752254_340x340
จ.
บ้านหนองไก่เถื่อน
มุ่งเน้นการศึกษา สร้างป่าชุมชน ต่อยอดพืชผล พัฒนาคนในท้องถิ่น
อ่านเรื่องราว
879488465_340x340
จ.
บ้านหนองตรุด
พัฒนาสวนยาง พัฒนาวิถีชีวิต พัฒนาชุมชน
อ่านเรื่องราว
เรื่องราวสินค้าเน็ตประชารัฐ
สินค้าภูมิปัญญาทั่วไทย ดังไกลทั่วประเทศ
สินค้าเกษตร
บ้านควนสระแก้ว
ปั้นขลิบ และ โรตีกรอบ
ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มแม่บ้านควนสระแก้ว
อ่านเรื่องราว
สินค้าเกษตร
บ้านหนองจิก
กระเป๋าของฝาก
ของฝากแบบไทย ๆ ที่คนไทยก็ใช้ได้
อ่านเรื่องราว
ของใช้/ของที่ระลึก
บ้านหนองจิก
พวงกุญแจปั้นแป้งรูปผลไม้
พิถีพิถันสร้างสรรค์จากชุมชน
อ่านเรื่องราว
สินค้าเกษตร
บ้านหนองจิก
เข่งจักสานไม้ไผ่
ความทนทานจากธรรมชาติ
อ่านเรื่องราว